Profil Lika Destination na portalu TripAdvisor

Objavljeno: 17/01/2020 GOSPIĆ- Kada govorimo o destinaciji kao geografskom području atraktivnom turistu, možemo reći da destinacija zahtijeva određenu razinu i broj elemenata, turističke infrastrukture i suprastrukture, što u konačnici omogućuje planiranje...