Općini Perušić sredstva za gradnju reciklažnog dvorišta

Objavljeno: 11/05/2018 PERUŠIĆ- Općina Perušić je u prošloj godini prijavila projekt na Program: “OP Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.- Zaštita okoliša i održivost resursa”; naziv projekta je Reciklažno dvorište Perušić na kč.br....