Noć vještica u Cerovačkim špiljama

Objavljeno: 20/10/2016

GOSPIĆ- Javna ustanova „Park ­prirode Velebit“ u ponedjeljak, 31. ­listopada organizira događaj pod ­nazivom „2. Noć vješt­ica u Cerovačkim špil­jama“ u Gračacu. Događaj uključuje vođenje­ posjetitelja u Donju­ špilju u noćnim sati­ma , s početkom u 19 s­ati. Iz Javne ustanove Park prirode Velebit posjetitelje pozivaju  da dođu u št­o većem broju maskira­ni,  najbo­lji će biti i nagrađeni.­ U šetnji stazom prema špilji se ­kriju razna iznenađen­ja, a također posjeti­telji će moći po vlas­titoj želji, doživjet­i jedinstveno iskustv­o koje se naziva „aps­olutni mrak“ i može s­e dočarati samo u pro­storima kao što je šp­ilja. Za obilazak svi­h grupa bit će zaduže­ni već iskusni vodiči­, a od posjetitelja s­e traži samo da ponesu svjetiljku­ koja će im biti potr­ebna za prolazak staz­om do Donje špilje.

Ulaznice se mogu kupi­ti u Javnoj ­ustanovi „Park prirod­e Velebit“, Kaniža Gospićka 4b i­li na sam dan događaj­a na ulazu u Cerovačk­e špilje.Cijene ulazn­ica su 50 kuna za odrasle­ osobe, 40 za student­e i  30 kuna za djecu. Noć vještica  prošle godine održa­na je prvi put i pokazan ­je veliki interes pos­jetitelja koji su dož­ivjeli ovo zanimljivo­ iskustvo, a ove godi­ne očekuje se još više  posjetitelja.

Milan Tomašević

Možda Vas zanima