Potpisan ugovor s Ličko-senjskom županijom o financiranju centra za mlade

Objavljeno: 11/09/2023

GOSPIĆ- Državna tajnica Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić i župan Ličko-senjski Ernest Petry potpisali su ugovor o osnivanju i opremanju centra za mlade u Gradu Gospiću. Ličko-senjska županija ostvarila je pravo na financijsku podršku u iznosu od 53.089,12 eura u svrhu osnivanja i opremanja centara za mlade. Pilot projekt javnog poziva Sisačko-moslavačkoj i Ličko-senjskoj županiji i gradovima ovim dvjema županijama za osnivanje i opremanje centara za mlade u postojećim objektima i prostorima dio je Nacionalnog programa za mlade od 2023. do 2025. Jedno od šest prioritetnih područja Nacionalnog programa za mlade od 2023. do 2025. su mladi u ruralnim područjima, gdje se predviđa sufinanciranje centara za mlade u ruralnim sredinama u iznosu od 132.722,00 eura na godišnjoj razini od 2023. do 2025. Financijsku potporu također je ostvario Grad Novska iz Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 53.089,12 eura.

KABINET ŽUPANA

Možda Vas zanima