Danas počele prijave na LAG Natječaj za Mjeru 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima

Objavljeno: 01/06/2022

 

GOSPIĆ- LAG LIKA je 10. svibnja 2022. godine raspisao LAG Natječaj za Mjeru 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020., a od danas, 01. lipnja krenulo je zaprimanje prijava na ovaj Natječaj.

Svi zainteresirani prihvatljivi korisnici svoje Zahtjeve za potporu mogu podnesti u jednom (1) zatvorenom paketu/omotnici isključivo preporučenom poštom s povratnicom najkasnije do 11. srpnja 2022. na adresu LAG-a LIKA.

Kako bi korisnici bili prihvatljivi, između ostaloga, moraju ispunjavati sljedeće uvjete: mladi poljoprivrednik na dan podnošenja zahtjeva za potporu nema više od 40 godina (dan prije navršavanja 41 godine starosti); posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na jednom poljoprivrednom gospodarstvu postavljen kao nositelj, odnosno odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva, a u slučaju trgovačkog društva mladi poljoprivrednik je odgovorna osoba isključivo ako je vlasnik najmanje 50% temeljnog kapitala društva, ali ne duže od dvadeset četiri mjeseca prije podnošenja Zahtjeva za potporu; pripada ekonomskoj veličini iskazanoj u standardnom ekonomskom rezultatu od 8.000 do 49.999 EUR, te ima sjedište i prebivalište na području LAG-a LIKA (Brinje, Donji Lapac, Gospić, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Senj, Udbina, Vrhovine) prije dana objave LAG natječaja.Potpora po korisniku iznosi 370.625,00 HRK ukoliko će poljoprivreda biti glavno zanimanje i korisnik će biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede ili 148.250,00 HRK ukoliko poljoprivreda neće biti glavno zanimanje i neće biti obveznik socijalnih doprinosa po osnovi poljoprivrede. Pitanja vezana za LAG Natječaj, s jasno naznačenom referencom na ovaj Natječaj moguće je poslati od dana objave natječaja do najkasnije 15 dana prije isteka roka za podnošenje Zahtjeva za potporu isključivo putem e-pošte na adresu: lag-lika@lag-lika.hr.

Sve detalje vezano za natječaj kao i svu natječajnu dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti na sljedećoj poveznici: https://lag-lika.hr/news/lag-natjecaj-za-provedbu-mjere-6-1-1-potpora-mladim-poljoprivrednicima-2/  

 

LAG LIKA

Možda Vas zanima