Iz općine Perušić pozivaju mještane da iskažu interes za edukaciju za održivu upotrebu pesticida

Objavljeno: 08/05/2023

PERUŠIĆ-

Općina Perušić, objavljuje:

J A V N I  P O Z I V

 

za iskaz interesa obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, poziv za edukaciju poljoprivrednika s područja Općine Perušić u svrhu polaganja ispita na edukaciji za Održivu uporabu pesticida

  1. Predmet Javnog poziva

Poštovani,

upoznati ste da temeljem Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 46/2022) te Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/2012) svi poljoprivrednici, prodajni savjetnici i distributeri koji rukuju ili dolaze u dodir sa svim oblicima zaštitnih sredstava u poljoprivredi moraju imati položen ispit za sigurno rukovanje pesticidima i pravilnu primjenu pesticida po određenim modulima, kategorijama i potkategorijama.

Prijave se vrše za :

  1. Korisnike koji do sada nisu polagali za održivu upotrebu Pesticida
  2. Korisnike koji su polagali prije 5 godina te iste moraju obnoviti
  3. Prijavitelji

         Potencijalni prijavitelji su Obiteljska poljoprivredna gospodarstva odnosno njihovi nositelji i članovi te Svi tipovi pravnih osoba registriranih u RH kao i Fizičke osobe koje pesticide upotrebljavaju u domaćinstvima.

  1. Do kada i kako se prijaviti?

         Javni poziv otvara se 09. Svibnja 2023. i traje do 19. Svibnja 2023. Godine.

         Prijave se mogu izvršiti osobnim dolaskom u Općinu Perušić, kod Tajnice i na broj 053/679-188. Potrebni podatci ( Ime i Prezime, adresa, broj telefona ili mobitela)

  1. Kontakti

Sva dodatna pitanja vezana uz Javni poziv možete uputiti na telefon 053/679-188 i na e-mail opcina@perusic.hr

 

Općina Perušić

Viši savjetnik za financijsko upravljanje, unutarnju kontrolu, Javnu nabavu i EU fondove te upravljanje u kriznim situacijama.

                                                                             

Mihael Kurteš,mag.oec.

Možda Vas zanima