Još jedan uspjeh aktualne gradske vlasti: Gospiću 3,7 milijuna bespovratnih kuna za reciklažno dvorište

Objavljeno: 08/09/2020

GOSPIĆ- Grad Gospić prijavio je projekt izgradnje reciklažnog dvorišta na k.č. 2987/2, k.o. Gospić u travnju ove godine. Danas je od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaprimljena odluka o odabiru projekta čija vrijednosti iznosi 4.326.030,47 kuna od čega su 3.677.125,89 kuna bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda. Cilj projekta je doprinijeti povećanju stope odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i smanjenju količine otpada koje se odlaže na odlagalište otpada Rakitovac u Gospiću. Sprječavanje nastanka otpada od proizvodnih procesa do kraja životnog ciklusa proizvoda i njihovih komponenti, dio je Europske strategije za pametan, održiv i uključiv rast gdje je središnji aspekt prelazak na kružno gospodarstvo, s ciljem svođenja nastajanja otpada na najmanju moguću mjeru. Po završetku izgradnje reciklažno dvorište dodijelit će se Komunalcu Gospić d.o.o. na upravljanje. Očekuje se uskoro potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava između Grada Gospića kao korisnika te Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Možda Vas zanima