LAG Lika poziva

Objavljeno: 04/07/2016

GOSPIĆ- LAG Lika zajedno sa Šumarskom savjetodavnom službom organizira prezentaciju na temu „Financiranje ulaganja kroz mjeru 8 -Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“. Kroz Mjeru 8 po podmjerama prihvatljiva su ulaganja u  Konverziju degradiranih šumskih sastojina i šumskih kultura, tu su potpore od 5.000  pa čak do  700.000 eura. Sljedeća podmjera je Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture  s potporama od  5.000 do  100.000 eura. Za podmjeru  Modernizacija tehnologije, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima predviđene su potpore  od 5.000  do 700.000 eura. Najviše predviđene potpore u rasponu od 10,000 pa sve do milijun eura su za podmjeru  Modernizacija tehnologije, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva u predindustrijskoj preradi drva. Posljednja podmjera je  Marketing drvnih i nedrvnih šumskih proizvoda, i tu se potpore kreću od  5.000 do  30.000 eura. Osim toga predviđena su  i ulaganja u opće troškove.

Inače, ovisno o vrsti ulaganja u ovoj mjeri 8 prihvatljivi korisnici su šumoposjednici,  udruge šumoposjednika/šumovlasnika,  trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištem u vlasništvu RH,  udruge civilnog društva,  pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode,  obrti, mikro, mala i srednja poduzeća,  te jedinice lokalne uprave i samouprave i  njihova udruženja.

Prezentacija mjere 8 „Financiranje ulaganja kroz mjeru 8 -Potpora za ulaganja u razvoj šumskih područja i poboljšanje održivosti šuma“.održat će se u utorak, 5.srpnja od 10 sati i 30 minuta u Kulturno-informativnom centru u Gospiću.

 

Milan Tomašević

Možda Vas zanima