Ličko-senjska županija produžila rok za prijavu na javne pozive za korištenje potpora za poticanje razvoja mliječnog govedarstva

Objavljeno: 02/12/2022

GOSPIĆ- Ličko-senjska županija  objavila je Javni poziv za podnošenje prijava za uzgoj i držanje valjanih junica mliječne pasmine i Javni poziv za podnošenje prijava za kupovinu uzgojno valjanih grla. Rok za prijavu na otvorene javne pozive produžen je do 15. prosinca 2022. godine.  Korisnicima potpora ovim putem osigurane su potpore u visini od 2.000,00 kn po junici mliječne pasmine odnosno kupljenom uzgojno valjanom grlu, a ukupna potpora se uvećava 30% ukoliko je korisnik osoba mlađa od 40 godina. Za istaknuti je da će svi korisnici kojima bude odobrena potpora Ličko-senjske županije za poticanje razvoja mliječnog govedarstva u 2022. godini  biti u prilici ishodovati i dodatnu potporu Ministarstva poljoprivrede sukladno usvojenom Programu potpora županijskim programima u sektoru mliječnog govedarstva u 2022. godini u dodatnom iznosu od 50% odobrene potpore Županije. Stoga sve proizvođače mlijeka koji imaju svoje junice i namjeravaju ih ostaviti za uzgoj radi proizvodnje mlijeka ili žele kupiti uzgojno valjano grlo pozivamo da žurno ispune potrebne obrasce i  podnesu zahtjev za dodjelom potpore Ličko-senjske županije za poticanje razvoja mliječnog govedarstva. Tekst javnog poziva i pripadajući obrasci dostupni su na web stranici županije www.licko-senjska.hr. 

KABINET ŽUAPNA

Možda Vas zanima