Lika je regija s najbrže rastućim cikloturizmom u Hrvatskoj!!!

Objavljeno: 29/11/2019

GOSPIĆ-  “Izazovi razvoja cikloturizma u Ličko-senjskoj županiji”– naziv je radionice koju je organizirala Turistička zajednica Ličko-senjske županije. Na ovoj radionici između ostaloga bilo je govora o kontekstu razvoja turističkih proizvoda za turizam posebnih interesa – cikloturizam, o potencijalima razvoja cikoturizma, stanju na tržištu i resursnoj  osnovi  destinacije, o ključnim  činiteljima  uspjeha razvoja cikloturizma, uvjetima pružanja usluga i profiliranju proizvoda  cikoturizma za odabrane tržišne niše. Jedan od predavača bio je  Bojan Šenkinc – biciklistički vodič i vlasnik turističke agencije Promotiv. On je član  Koordinacije  za razvoj cikloturizma pri Ministarstvu turizma  kao predstavnik Primorsko-goranske županije te je radio na više projekata izrade Operativnih planova razvoja cikloturizma za pojedine županije.  Šenkinc kaže da Lika velikim koracima napreduje u razvoju cikloturizma, najbrže rastućoj grani turizma u svijetu. Ličko-senjska županija je najbrže rastuća u Hrvatskoj, ipak još uvijek za nju su nedostižni Istra i Dalmacija. Istra je u cikloturizam krenula prije 15-ak godina, slijede je područje Šibenika i Splita,a Lika je odmah tu, blizu.  “Bogata flora i fauna, Velebit, sve to su potencijali za razvoj cikloturizma“- kaže Šenkinc i dodaje da za razvoj takve grane turizma nije dovoljno imati samo staze već i razne sadržaje, biciklističkih servisa i trgovina, te održavanje biciklističkih ruta. “Nije dovoljno biti jedan kotačić,ali kada se cijela priča zavrti uz mnoge kotačiće priča ima smisla“- kaže on pojašnjavajući da se u ovoj razvojnoj priči nitko ne smije gledati kao konkurencija već kao dio jednog koordiniranog sustava. Naravno i u ovoj priči postoje velike mogućnosti za povlačenje sredstava iz raznih fondova. Nadamo se da će svi oni koji su sudjelovali na onoj radionici,  ono što su naučili uspjeti prenijeti na teren, jer očito potencijala i mogućnosti ima, treba ih iskoristiti.

 

Lika-express

 

Možda Vas zanima