Obavijest Grada Gospića o računima za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda!

Objavljeno: 01/03/2018

GOSPIĆ- Na adrese građana ovih dana stigli su računi za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda. I na adresu portala Lika-express stiglo je nekoliko upita o tim računima, pa smo iz Grada dobili sljedeće priopćenje koje prenosimo u cijelosti. Ono što je bitno znati da na građani više neće primati račune od Hrvatskih voda već će grad Gospić na svojoj uplatnici posebno iskazati taj iznos.

Grad Gospić obavještava pravne i fizičke osobe, vlasnike/korisnike nekretnina lociranih na području Grada Gospića da je Grad Gospić temeljem odredbe članka 17. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva („Narodne novine“ broj 153/0990/1156/13154/14 , 119/15120/16127/17) od 01.01. 2018. godine preuzeo poslove vođenja i naplate naknade za uređenje voda (NUV) koju su do 31.12.2017. obavljale Hrvatske vode. Rješenje o obvezi plaćanja/obračuna naknade za uređenje voda (NUV) i dalje donose Hrvatske vode. Naplatu naknade za uređenje voda (NUV) za razdoblje od 01.01.2018. godine – na dalje Grad Gospić radi u ime i za račun Hrvatskih voda.

  Slijedom navedenog obavještavamo Vas da za razdoblje od 01.01.2018. godine – na dalje Hrvatske vode neće slati uplatnice za plaćanje naknade za uređenje voda, već će, sukladno zakonskoj odredbi na uplatnici/računu za plaćanje komunalne naknade Grad Gospić zasebno iskazati iznos naknade za uređenje voda (NUV).

    Posebno napominjemo da se navedenim promjenama pravnim i fizičkim osobama ne povećavaju troškovi, jer se iznosi komunalne naknade i naknade za uređenje voda (NUV) nisu mijenjali.

 

Grad Gospić

Možda Vas zanima