Objavljen Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana po modelu POS-a radi utvrđivanja Liste reda prvenstva

Objavljeno: 08/08/2023

GOSPIĆ- Grad Gospić je objavio Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stana po programu društveno poticane stanogradnje radi utvrđivanja Liste reda prvenstva za kupnju POS-ovih stanova. Rok za podnošenje zahtjeva je 30. rujna 2023. godine. Društveno poticana stanogradnja (POS) provodi se izgradnjom stanova koji se prodaju uz obročnu otplatu pod pristupačnijim uvjetima od tržnih u pogledu kamata i rokova otplate.

Pravo na podnošenje Zahtjeva za kupnju stana iz Programa POS-a na području Grada Gospića imaju, prema odredbama Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23), svi građani – državljani Republike Hrvatske koji nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje, odnosno nemaju odgovarajući stan.Bodovanje i uvrštavanje na Listu reda prvenstva provest će se u skladu s Odlukom o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS-a) na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 4/23). Rok za dostavu zahtjeva je zaključno 30. rujna 2023. godine, isključivo na posebnom obrascu (OBRAZAC 1.) koji je sastavni dio teksta Javnog poziva i dostupan je na mrežnoj stranici Grada Gospića, www.gospic.hr.  Obrazac je također moguće podići u prostorijama Gradskog upravnog odjela za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, Trg Stjepana Radića 14, Gospić, radnim danom u uredovno radno vrijeme. Zahtjevi se podnose putem pošte preporučeno ili osobno u pisarnicu Grada Gospića, Budačka 55, radnim danom od 7.00 do 15.00 sati. Popis priloga, odnosno isprava i dokaza koji se prilažu uz zahtjev naveden je u Javnom pozivuSve informacije i pojašnjenja u vezi Javnog poziva i podnošenja Zahtjeva može se dobiti putem telefona: 053/658-801 ili 053/658-804, te putem e-maila: katarina@gospic.hr

Možda Vas zanima