Obnovit će se Kaluđerovački most

Objavljeno: 18/04/2017

 GOSPIĆ- U nekoliko navrata internetski portal Lika-express pisao je o rupi na Kaluđerovačkom mostu koja stoji već skoro 10 mjeseci,a zbog koje je i promet reguliran.  To naše pisanje palo je na plodno tlo, javio nam se ravnatelj Županijske uprave za ceste mr.sc.Luka Matijević, dipl.ing. i pojasnio kada će se krenuti s obnovom mosta.  Njegov dopis prenosimo u cijelosti:

Radi točne informiranosti javnosti, u nastavku vam kronološki dostavljamo informaciju o stanju aktivnosti u svezi sanacije mosta.Nakon pojave oštećenja na kolničkoj ploči, u srpnju 2016. godine izvršeno je statičko i dinamičko ispitivanje konstrukcije mosta, od strane IGH d.d. Zagreb, kojim je utvrđeno da se uz zaštitu oštećenog dijela kolnika, može promet odvijati jednim kolničkim trakom, osim za teretna motorna vozila. Osim oštećene kolničke konstrukcije poseban problem predstavlja oštećen temelj stupa koji je prethodno utvrđen, evidentiran i projektno obrađen. U rujnu 2016. godine izvršen je pomoću ronioca pregled djelomično oštećenog temelja stupa, kojim nisu utvrđena daljnja nova oštećenja stupa (IGH. d.d. Zagreb). Nakon završetka radova na ugovorenim velikim infrastrukturnim državnim projektima tvrtka IGH d.d. je u prosincu 2016. preuzela izradu projekta sanacije rasponske konstrukcije mosta i novelaciju projekta sanacije temelja stupa. Zbog zimskog perioda i dodatnih istražnih radova na konstrukciji samog mosta, projekt je izrađen u travnju 2017. godine. Izrađenim projektom definirana je sanacija oštećenog temelja stupa i potpuna sanacija rasponske konstrukcije za koju je potrebno postići strateške i organizacijske dogovore sa „Hrvatskom elektroprivredom“ i „Hrvatskim vodama“. Neovisno o tome, a na temelju izrađene dokumentacije, pristupit će se od strane izvoditelja radova „Lika-ceste“ d.o.o. Gospić i njihovog specijaliziranog podizvoditelja radova, što žurnije u narednom periodu, saniranju oštećenog dijela rasponske konstrukcije kako bi se osigurao promet za sve kategorije vozila. U isto vrijeme pokrenuti će se  i aktivnosti na izradi tehnologije pristupa temelju stupa, budući se isti nalazi tijekom cijele godine pod vodom, pa će biti potrebna koordinacija sa drugim pravnim subjektima, navedenim „Hrvatskim vodama“ i  „Hrvatskom elektroprivredom“, a kako bi se pronašlo najracionalnije rješenje pristupa temelju stupa za njegovu sanaciju, koje zahtjeva slobodan prostor bez vode za izradu sidara i veznih grada, te za njihovo prednapinjanje”.

Možda Vas zanima