Područje Risovac-Grabovača u općini Perušić proglašeno značajnim krajobrazom!!!

Objavljeno: 03/01/2020

PERUŠIĆ: Nakon dugogodišnjih istraživanja područja i pripreme dokumentacije, konačno je krajem studenog prošle godine  Županijska skupština Ličko-senjske županije proglasila područje Risovac-Grabovača zaštićenim u kategoriji značajni krajobraz. Zaštićeno područje obuhvaća  površinu od 5620,72ha, u cijelosti se nalazi unutar granica Općine Perušić i njime upravlja Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“. Cilj zaštite je očuvati vrlo vrijednu georaznolikost i geobaštinu ovog područja, mozaičnost krajobraza prirodnih i doprirodnih staništa i s njima povezanu bioraznolikost.

JU PP Grabovača

Možda Vas zanima