POZIV na obveznu izobrazbu poljoprivrednika – korisnika potpore za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike iz Strateškog plana ZPP RH 2023. – 2027.

Objavljeno: 14/09/2023

Obavještavaju se sva poljoprivredna gospodarstva koja su prilikom podnošenja Jedinstvenog zahtjeva za potporu u 2023. godini zatražili plaćanje za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP), IAKS mjere i mlade poljoprivrednike da su ujedno preuzeli i obvezu pohađanja izobrazbe, a sve sukladno odredbama Pravilnika o provedbi izravne potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za 2023. godinu (NN 25/23, 52/23 i 56/23), kao jednog od uvjeta za ostvarenje potpore, za što je potrebno dostaviti dokaz o završenoj izobrazbi.Korisnici plaćanja za eko sheme, proizvodno vezana plaćanja (PVP) i IAKS mjere, sukladno navedenom obvezni su svake godine završiti izobrazbu ili koristiti individualno savjetovanje ili sudjelovati u demonstracijskoj aktivnosti u trajanju od najmanje 6 sati.Napomena: Izobrazbe, individualna savjetovanja i demonstracijske aktivnosti koje obavljaju javni i privatni savjetnici za korisnike su besplatne.Pozivamo sve zainteresirane da na mrežnoj stranici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede www.savjetodavna.hr pratite objave vezane za održavanje tečajeva s naglaskom na održavanje istih na području Ličko-senjske županije te da se prijavite za sudjelovanje na izobrazbi, uživo ili putem webinara.Nepoštivanje obveza propisanih za korisnike pojedinih intervencija dovodi do primjene administrativnih kazni od strane Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

 Upravni odjel za poljoprivredu i turizam Ličko-senjske županije

 

Možda Vas zanima