Pristigle Odluke o dodjeli sredstava za posljednja četiri projekta prijavljena na natječaje LAGUR-a Tramuntana iz LRSR 2014. – 2020.

Objavljeno: 21/05/2021
  1. svibnja 2021. godine od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva zaprimljene su Odluke o dodjeli sredstava za četiri posljednje projektne prijave pristigle na FLAG natječaje.

LAGUR Tramuntana je tijekom 2020. godine raspisao pet FLAG natječaja za dodjelu javne potpore u okviru odobrenih mjera iz Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014 – 2020. Tijela LAGUR-a, Skupština i Upravni odbor, odabrali su ukupno jedanaest projektnih prijava. S današnjim danom svih jedanaest projektnih prijava odobreno je od strane Ministarstva poljoprivrede/Uprave ribarstva, odnosno svi nositelji projekata zaprimili su Odluke o dodjeli sredstava.

U okviru Mjere 1.B.1. Radionice za ribarska plovila, opremu i alate“ pristigle su posljednje dvije Odluke o dodjeli sredstava za korisnike „Kaštelan“ turizam, ribarstvo usluge i Brodogradnja Pičuljan d.o.o.

Cilj projekta „Nabava samohodne prikolice za transport ribarskih plovila“ korisnika „Kaštelan“ turizam, ribarstvo, usluge je unaprijediti poslovanje obrta kroz razvoj dodatne usluge usmjerene prema sektoru ribarstva. Korisnik ima ugovoreno korištenje predmeta ulaganja za 10 ribarskih plovila s područja Novalje. Navedena investicija omogućiti će proširenje uslužnog asortimana na transport ribarskih povila raznih veličina do 13 metara od mjesta izvlačenja brodice iz mora do prostora servisiranja ribarskih plovila (suhe marine). Nositelj projekta omogućiti će ribarima s kojima je ugovorio korištenje predmeta ulaganja prostor za skladištenje i servis plovila 7 dana godišnje uz neograničeno korištenje vode i električne energije gratis uz dodatnih 50% popusta na uslugu dizanja i spuštanja brodice u more. Korisniku je za projekt dodijeljen iznos od 1.005.063,73 HRK.

Cilj projekta „Modernizacija i revitalizacija organizacije i uvjeta poslovanja te servisnog prostora za ribarska i druga plovila“ korisnika Brodogradnja Pičuljan d.o.o. je ojačati ekonomsku otpornost gospodarskog sektora ribarstva na području Raba kroz ulaganje u zahvat izgradnje nadstrešnice za servisiranje, remont i smještaj ribarskih i drugih plovila te nabavku hidraulične transportne prikolice za ribarska i druga plovila. Nositelj projekta ima ugovoreno korištenje predmeta ulaganja za 24 ribarska plovila s područja Raba. Izgradnjom nadstrešnice će se omogućiti nova aktivnost pružanja usluga, remonta i smještaja ribarskih i ostalih plovila unutar zaklonjenog prostora u svim vremenskim uvjetima bez naknade. Ulaganjem u hidrauličnu transportnu dizalicu omogućiti će se moderna i brža manipulacija i transport plovila, posebno većih ribarskih plovila kojima se do sada nije moglo na ovaj način manipulirati unutar prostora brodogradilišta (također bez naknade). Korisniku je za projekt dodijeljen iznos od 2.962.090,71 HRK.

U okviru Mjere „2.B.1. Ulaganje u održivi razvoj ribarstvenog područja“ pristigla je Odluka o dodjeli sredstava za korisnika Udrugu za promicanje kulture življenja „Komin“ Barbat – Rab kojom joj je dodijeljen iznos od 82.705,17 kn za projekt „(P)održimo rapske ribare i očuvajmo naše more“.

Opći cilj projekta „(P)održimo rapske ribare i očuvajmo naše more“ je zaštitom mora i priobalja te edukacijom i promocijom potrošnje lokalno ulovljene ribe osigurati održivi razvoj ribarstvenog područja LAGUR-a Tramuntana. U sklopu projekta provesti će se 4 eko akcije čišćenja podmorja i priobalja na području Banjola i Barbata te će se održati edukativna kampanja „(P)održi rapskog ribara – jedi ribu svoga kraja” putem koje će se organizirati vođeni edukativni obilasci rapske ribarnice za lokalno stanovništvo i turiste (prezentacija povijesnog razvoja rapskog ribarstva, lokalnih ribara i lokalno ulovljene ribe, demonstracija odabira svježe ribe na ribarnici, prepoznavanje razlika između uzgojene i divlje ribe). Obilazak će završiti na obližnjem trgu na kojem će lokalni ugostitelj prezentirati načine čišćenja ribe i skladištenja ribe.

Posljednji projekt za koji je pristigla Odluka o dodjeli sredstava je projekt „Nabava i opremanje mobilne ribarnice“ korisnika Proizvodno uslužni obrt „Šampjer“ kojom je korisniku dodijeljeno 236.473,14 HRK putem Mjere 1.A.1. „Povećanje vrijednosti tradicionalnim lokalnim proizvodima ribarstva i akvakulture“.  Provedba projekta „Nabava i opremanje mobilne ribarnice“ odvijati će se na području obuhvata LAGUR-a, odnosno od Senja do Jablanca. Ulaganjem u nabavu i opremanje gospodarskog vozila u svrhu mobilne ribarnice, ojačati će se dosadašnje poslovanje obrta „ŠAMPJER”, formirati će se novi način prodaje ribarstvenih i akvakulturnih proizvoda i novi distribucijski kanali, te proširiti lanac opskrbe. Korisnik posjeduje dva plovila s povlasticama za mali obalni ribolov i plasira ribu na prodajnom mjestu u senjskoj ribarnici. S obzirom da će kroz ovaj projekt nabaviti mobilnu ribarnicu korisnik će proširiti svoju djelatnost i omogućiti dostupnost svježih lokalnih proizvoda ribarstva stanovništvu na širem području Senja što predstavlja inovativnu i novu uslugu na području LAGUR-a Tramuntana.

Odluke o dodjeli sredstava za sve projekte odabrane od strane LAGUR-a iznimno su postignuće i rezultat upornog rada lokalnih dionika na održivom razvoju ribarstvenog područja, ali i cjelokupne lokalne zajednice. Provedbom projekata napravit će se značajan korak u postizanju ekonomske otpornosti gospodarskog sektora ribarstva i promicanju tradicionalno ribarskog kraja što su dva temeljna cilja Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014 – 2020.

LAGUR Tramuntana

Petra Aničić, voditeljica

Možda Vas zanima