U Svetom Roku postavljena punionica elektromotornih vozila

Objavljeno: 16/02/2021

LOVINAC- Općina Lovinac i Hrvatska elektroprivreda sklopili su sporazum o suradnji na razvojnom projektu HEP-a za izgradnju infrastrukture za punjenje elektromotornih vozila u sklopu projekta u kojem HEP razvija prvi hrvatski lanac javno dostupnih punionica elektromotornih vozila – ELEN.

Punionica je postavljena iza Hostela Sveti Rok i vlasništvo je HEP-a koji će snositi sve troškove vezane za održavanje i rad punionice, kao i pružanje usluge kupcima. Sporazum je sklopljen na neodređeno vrijeme.

Ana Miletić- KIC Lovinac

Možda Vas zanima