Usvojen Konačni prijedlog Glavnog plana razvoja prometnog sustava Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije

Objavljeno: 28/11/2018

GOSPIĆ- U Kabinetu župana Ličko-senjske županije održan je  sastanak Županijskog partnerskog vijeća na temu usvajanja Konačnog prijedloga Glavnog plana razvoja prometnog sustava Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije.

Sastanku je nazočio dožupan  gospodin Vice Nekić, pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Ana Rukavina-Stilinović,  Ivica Perica , direktor UMiUM d.o.o. predstavnik zajednice izrađivača Glavnog plana te članovi Partnerskog vijeća.

Predstavljanjem plana istaknuto je kako glavni planovi razvoja prometnih sustava funkcionalnih regija definiraju kao obavezni strateški dokumenti koji će predstavljati strateško utemeljenje za sve buduće prometne projekte. Svrha izrade glavnog plana je analizirati i ocijeniti trenutno stanje prometnog sustava unutar obuhvata glavnog plana te utvrditi bitne odrednice njegovog daljnjeg razvoja primjerenog gospodarstvu i lokalnom stanovništvu. Dakle, glavni plan ima zadatak istražiti društvene, gospodarske i posebne prometne elemente s ciljem osiguranja adekvatnog razvitka u zoni obuhvata. Sa stanovišta prometnog planiranja glavni plan predstavlja bazni dokument za promišljanja razvoja prometnog sustava sukladnog prostornim mogućnostima, zahtjevima gospodarstva i potrebama stanovništva.

 

LIRA

Možda Vas zanima