VAŽNO:Komunalac pokrenuo postupak Nabave radova na energetskoj obnovi “Uglovnice” i “Čardaka”

Objavljeno: 06/02/2018
Komunalac Gospić d.o.o. pokrenuo je postupak Nabave radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi Vile Velebita 1,3,5, Kaniška 12,14,16,18, Bana Ivana Karlovića 11, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se jave na navedeni natječaj.

Dokumentacija za nadmetanje sa svim njenim prilozima dostupna je u prilogu ovog Poziva te na internet stranici www.strukturnifondovi.hr .

Osobe ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima su:

– za javnu nabavu: Stjepan Pavelić, tel: 099/240-7228, e-mail: stipe.pavelic2013@gmail.com

– tehničke specifikacije: Josip Krmpotić, tel: 095/802-7625, e-mail: josip.krmpotic1@gmail.com

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 22.02.2018. godine do 12:00 sati.

Cijeli dokument pogledajte OVDJE

Komunalac Gospić d.o.o. pokrenuo je postupak Nabave radova na energetskoj obnovi višestambene zgrade na adresi Ulica 118. brigade Hrvatske vojske 1, te ovim putem pozivamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da se jave na navedeni natječaj.

Dokumentacija za nadmetanje sa svim njenim prilozima dostupna je u prilogu ovog Poziva te na internet stranici www.strukturnifondovi.hr .

Osobe ovlaštene za komunikaciju s ponuditeljima su:

– za javnu nabavu: Stjepan Pavelić, tel: 099/240-7228, e-mail: stipe.pavelic2013@gmail.com

– tehničke specifikacije: Josip Krmpotić, tel: 095/802-7625, e-mail: josip.krmpotic1@gmail.com

Ponude je potrebno dostaviti najkasnije do 22.02.2018. godine do 12:00 sati.

Cijeli dokument pogledajte OVDJE

Možda Vas zanima