Vrlo uspješan tjedan za Općinu Lovinac

Objavljeno: 22/05/2019

LOVINAC- Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, zastupano po ministrici Gabrijeli Žalac, i Općina Lovinac, zastupana po općinskom načelniku Ivanu Miletiću, sklopili su 21. svibnja 2019. godine dva ugovora o sufinanciranju.

Predmet prvog Ugovora je sufinanciranje projekta SANACIJA PROMETNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC ukupne vrijednosti 300.000,00 kuna.

Predmet drugog Ugovora je sufinanciranje projekta OBNOVA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE LOVINAC ukupne vrijednosti 300.000,00 kuna

Možda Vas zanima