HSP-ov Program obnove i razvoja Hrvatske

Objavljeno: 29/02/2020

GOSPIĆ- Cjelokupno čelništvo HSP-a okupilo se u Lici, u Gospiću, rodnom gradu  utemeljitelja stranke, oca Domovine Ante Starčevića što je posebno ponosnim učinilo  predsjednika stranke i gospićkog gradonačelnika Karla Starčevića. “Današnji dan je povijesni trenutak za Hrvatsku pa bih htio predstaviti jedan novi smjer  tj. putokaz kojim želimo dovesti  HSP na put uspjeha i na put saveza i zajedništva sa hrvatskim narodom“- kaže između ostaloga Karlo Starčević koji je predstavio HSP-ov Program obnove i razvoja Hrvatske koji u nastavku možete u cijelosti pročitati:

 

 1. Stanje nacije, države i društva

 

Dakle, krenimo redom: Hrvatski narod je golemim žrtvama skupo platio svoju vjekovnu težnju – ponovno stvaranje suverene hrvatske države. U 100 godina zablude izgubili smo više od polovice pučanstva i daleko više od polovice teritorija.

Na žalost, danas, gotovo 30 godina poslije ponovne uspostave suvereniteta, tj. obnove Hrvatske državnosti, nije postignut temeljni smisao postojanja suverene hrvatske države – oživotvorenje najboljeg mogućeg razvoja suverene države i društva. Stanje nacije – ako ona danas u suvremenom smislu uopće i postoji – danas je frustrirajuće i potpuno depresivno, te predstavlja opasnost za opstojnost naroda i države.

 

Glavni uzročnici katastrofalnog stanja u državi i naciji su: na starom jednoumlju novooblikovana politička oligarhija, partitokracija (vlast stranaka) koje su postale „države“ u državi. Umjesto isključive brige za javno dobro, uzurpiranjem vlasti, stranke ostvaruju svoje osobne i stranačke/partijske interese/koristi uz veleizdajničko svjesno služenje tuđim interesima. Zahvaljujući svojim političkim vođama (partijama na vlasti) hrvatska država se nalazi u vrlo lošem stanju. Želimo li kao narod promijeniti takvo stanje i imamo li snage, volje i pameti za to?

U takvo smo pogubno stanje dovedeni zbog sljedećih razloga:

 1. Čvrst otpor starih struktura nužnim promjenama: komunistički sustav, koji više desetljeća na ovim prostorima mijenja ime, donekle se modificira ali u biti ostaje nepromijenjen. Partitokracija, jednoumlje, idolopoklonstvo, centralizam, povlaštena klasa, nova politička oligarhija – samo su dijelovi naslijeđenog SUSTAVA koji razaraju hrvatsko nacionalno biće. Do sada vladajuće stranke i koalicije, uz sve razlike, nikada nisu pokazivale spremnost za korjenite promjene, posebno u izbornom zakonu i vođenju države. Postojeći izborni zakon jamči periodičku smjenu vlasti trenutno najjačim strankama i njihovim koalicijama – satelitima, a na štetu je hrvatskoj državi i naciji. U tome su gotovo sve stranke suglasne, osim Hrvatske Stranke Prava koja se nije ogriješila o moralna i druga načela, te pravne norme. (jer njima je najvažniji stranački partikularni interes osvajanja određenog broja mandata). Gotovo nijedna stranka nema osim HSP-a viziju cjelovite preobrazbe i brige za narod i državu u cjelini. (zato i govore o reformama)

 

 1. Izumiranje, iseljavanje i zapostavljanje ljudskog potencijala tj. čimbenika u domovini, a posebice u izvandomovinstvu. Sve nas je manje u domovini, ali i u susjednim državama nastanjenim Hrvatima (BiH, Crna Gora i Vojvodina). Izvandomovinstvo je sve udaljenije od matice države. Hrvati na svojim etničkim prostorima u susjednim državama kao da i ne postoje za matičnu državu. Kao narod sve smo stariji i sve manje stvaralački i natjecateljski sposobni. Je li to depresivno stanje hrvatskog naroda naša budućnost? Mislim da nije. Do kada ćemo neodgovorno gledati propast skupo plaćene hrvatske države i nestanak hrvatskog naroda?

 

 1. Sustav vrijednosti i vrjednota hrvatskog naroda ubrzano nestaje i brutalno je devastiran. „Grijeh struktura“ je pravilo vladajućih, moralno dno je rezultat SUSTAVA, stanje društva rezultat je sustavnog razaranja hrvatskog naroda i države, kako u prošlosti tako i u sadašnjosti. Mito, korupcija, opstrukcija, prijevara, sustavne laži, kult nerada, pljačka narodne imovine, veleizdaja nacionalnih interesa… postali su temeljne odrednice i stil života i vladanja vladajućih oligarhija u hrvatskoj državi.

 

 1. Narušen odnos prema znanosti i stvaralaštvu (poduzetništvo na povlasticama, gospodarenje na zaduženju, gubitak/otuđenje novčarskog suvereniteta (HNB u službi tuđih interesa), dužničko ropstvo, sustavna pljačka proračuna od strane vladajućih) 15 – 20 mrd. godišnje – to je naša pogibeljna stvarnost.
 2. Zanemarivanje školstva i odgoja mladih naraštaja za pozitivne osobne društvene vrijednosti vodi u odnarođivanje mladih, nedovoljno iskorištavanje njihove kreativnosti, gubljenje intelektualne snage nacije, preuzimanje stranih i neprirodnih svjetonazora te postupno pretvaranje našeg naroda u služinčad stranim vlasnicima i gospodarima naših dobara.( tu su nas dovele sve reforme školstva i znanosti od Šuvara do danas)
 3. Nedjelotvorne javne službe i državna uprava: vrlo skupa i selektivno represivna javna i državna uprava, niska razina znanja te pomanjkanje iskustva u organiziranju i vođenju suverene države, nepotizam, kriminal i zlouporaba preuzete odgovornosti potpomognuti partitokracijom uzročnici su sloma gospodarstva i bježanja mladih iz Hrvatske.

 

       7.Zloporaba medijskog prostora od strane vladajuće oligarhije: neovisno o svjetonazoru, brutalno se zloupotrebljava medijski prostor, informacije i komunikacije su u službi                povlaštenih, privatnih, pa i stranih probitaka, krivotvorenje povijesnih činjenica, razaranje povjerenja i zajedništva nacionalnog korpusa, manipulacija istinom i dovođenje naroda u zabludu. Laž caruje u hrvatskom medijskom prostoru.

 

 1. Sudstvo i policija, koji bi trebali biti čuvari poretka i pravde, postali su temeljni izvor i generator kriminala u državi. Zajedno s državnom i javnom upravom u službi su povlaštene kaste i oligarhije. Ove strukture vlasti ruše temelje civiliziranog društva i države i dovele su narod u bezizglednu poziciju, beznađe i depresiju. Pravda i pravo nisu danas za sve jednaki u Hrvatskoj.

 

 1. Nesređeni odnosi s okružjem, nečisti računi sa susjedima, granični sporovi, lažna pomirba, štetni mirovni dogovori, lažni savezi i lažni oprosti, opasnosti su od gubitka teritorija a dolaze nam neprestano na naplatu s visokim kamatama.

 

 

 

 1. Hrvatska vojska sve je slabije organizirana, naoružana i sposobna obraniti zemlju od vanjske opasnosti  koja prijeti usprkos našem članstvu u NATO-u zbog neosjetljivosti međunarodne zajednice na jačanje velikosrpske ideologije i rehabilitaciju četništva te pretenzija susjeda na hrvatski teritorij. Tome treba dodati i porazan odnos vlasti prema braniteljima u raznim vidovima nerazumnog rješavanja njihova životnog statusa. Podnijeli smo velike žrtve da bi danas dali državu na upravljanje onima koji su bili protiv nje. Dokle tako moj hrvatski narode.

 

Ovo je samo kratak opis najopasnijeg stanja u državi koji nam prijeti urušavanjem društvenopolitičkog sustava i stvaranje kaosa koji netko pomno programira. Ništa nije slučajno na ovim prostorima. Popucali smo po svim šavovima i samo nam treba još jedan građanski rat da bi nestali. Zato pozivam svekoliki hrvatski nacionalni korpus na razboritost i zajedništvo, na uvažavanje i toleranciju jer nam to nudi minimum snage koja će jamčiti opstanak naroda i države na ovim prostorima.

 

Misija i vizija HSP-a

Hrvatska Stranka Prava (HSP) je svehrvatska politička državotvorna stranka koja osmišljava i potiče politiku zajedništva domovine i izvandomovinstva. Naša misija, tj. smisao postojanja HSP-a, je: spašavanje, održivi razvoj i unapređenje hrvatske države i društva.

Vizija HSP-a je: stvaranje jasne predodžbe o današnjem pogubnom stanju nacije i države te čvrste odluke o tome kakvu Hrvatsku hoćemo. A hoćemo suverenu državu održivog razvoja, istinske demokracije, slobode misli, stvaralaštva, čistih računa, dostojanstva i blagostanja. To je temeljni preduvjet povratka mladih koji su nas napustili zbog programiranog kaosa u državi.

Svrha postojanja HSP-a je izvršavanje MISIJE i djelotvorno ostvarivanje VIZIJE putem zajedničkog promišljanja, provedbe i ostvarenja ideala hrvatskog naroda na svim razinama hrvatske države i društva.

 • od neoliberalnog – životno razarajućeg potrošačkog i raslojenog društva na super bogate i super siromašne – prema održivom razvoju i ekotržišnom gospodarstvu i blagostanju za sve.
 • od partitokracije i zlouporabe političkog položaja, građanskih i demokratskih prava – prema istinskoj demokraciji – odlučivanju samoodgovornih građana kao stvarnih suverena.
 • od laži, prijevara, krađa, zaduživanja – prema poštenju, istini, stvaranju, čistim računima, prema iskonskom pravu.
 • od gaženja dostojanstva, dužničkog ropstva, urušavanja sustava, nezaposlenosti, iseljavanja – prema dostojanstvenom životu u svrhovitom radu.
 • od povlastica povlaštenoj klasi i vladajućoj oligarhiji te nepotizma – prema društvu ravnopravnosti, socijalne osjetljivosti, solidarnosti i pravde.
 • od podjela, manipulacija i krivotvorina – prema suživotu u zajedništvu različitosti i raznovrsnosti – rasne, vjerske, ideološke, kulturne.

 

Dakle da ponovim: HSP ne pripada niti tzv. ljevici niti tzv. desnici već je ISHODIŠTE hrvatskog državotvorstva koji stoji na 4 stabilne noge a to su: RADNIŠTVO, PODUZETNIŠTVO, INTELIGENCIJA I HOS kao temelj Domovinskog rata i ishodište stvaranja hrvatske države.

 

 1. Okvirni program HSP-a za izlazak iz sadašnjeg stanja

 

U svrhu što djelotvornijeg osmišljavanja VIZIJE,  a na temelju znanstveno razrađene okvirne koncepcije CJELOVITE PREOBRAZBE kao ostvarivog puta do cilja, HSP nudi sveobuhvatan program korjenitih promjena u svim područjima i procesima djelovanja Hrvatske kao suverene države i društva.

Katastrofalna gospodarska situacija u Hrvatskoj nije primarno uzrok lošeg života i standarda, nego je posljedica nefunkcioniranja svih ostalih razina društva. Gospodarstvo se ne može razvijati ako nema tko raditi (demografija) i ako se ne zna raditi (obrazovanje, znanosti) i ako se ne želi raditi (kult nerada, nakaradni zakoni, njihovo neprovođenje u praksi, nebriga vladajućih za opći interes naroda…). Zato je promjene potrebno provesti na svim razinama sljedećim konkretnim mjerama:

 • NAGLAŠAVAM, U HRVATSKOJ NAKON TIH PROMJENA NE SMIJE VLADATI NITKO OD ONIH KOJI SU U POSLJEDNJIH 30 GODINA HRVATSKU PLJAČKALI; UPROPAŠTAVALI I UNIŠTAVALI NEGO POSVE NOVI LJUDI KOJI ĆE BITI SPREMNI ODMAH SIĆI S VLASTI KADA TO OD NJIH ZATRAŽI VEĆINA BIRAČKOG TIJELA – (moramo uspostaviti mehanizam opoziva)

 

 • Hoćemo promjenu zakonodavstva, posebice: nužne ustavne i zakonodavne promjene (izborni zakon, zakon o strankama, zakon o referendumu koji omogućava direktnu i bezuvjetnu demokraciju, zakon o nezastarijevanju zločina i dakako lustraciji) kao pretpostavke za sve ostale korijenite promijene).
 • Program ljudskog razvoja: umjesto sadašnjeg beznađa, izumiranja naroda i zapostavljanja čovjeka – poticanje zdravog obiteljskog života te povratak velikog dijela Hrvata iz izvandomovinstva. Stvoriti uvjete za ponovni prirast stanovništva i poboljšati demografsku strukturu. Oplemeniti svekoliki život prirode i sela i provesti duhovnu preobrazbu promjenama obrazovnog sustava. Omogućiti vrhunski odgoj i obrazovanje svima kako bi se podigla stvaralačka sposobnost nacije. Potrebni su nam hitno i neodgodivo inženjeri tehničkih znanosti a ne doktori plagijati.

 

 • Oblikovanje, uvođenje i ostvarivanje novog sustava vrijednosti i vrednota: ustavnih, zakonskih, pravosudnih i posebno moralno – etičkih, te socijalni sustav solidarnosti, odgovornosti i samoodgovornosti…..

 

 • Program gospodarskog razvoja Hrvatske temelji se na našim prirodnim i stvaralačkim potencijalima, usklađenima s budućim trendovima razvoja naprednih tehnologija, odnosno održivom razvoju na eko-socijalnom tržišnom modelu, a za što Hrvatska ima izvrsne preduvjete. Hrvatska treba, može i mora, za relativno kratko vrijeme, postići solidan životni standard, a onda i blagostanje za 5.000.000 stanovnika i 3.000.000 održivih radnih mjesta. Da bi to postigli potrebna nam je proizvodnja sa visokom dodatnom vrijednošću koju u ovom trenutku opstruira Europa i njima lojalne domaće sluge. Dakako pritom se podrazumijeva i obvezatan povrat opljačkanog blaga koji se dogodio od početka 1988 godine pa sve do Agrokora.

 

Program razvoja, organizacije i vođenja suvremene države mora se temeljiti na novom ustroju države i društva i treba počivati na načelu subsidijarnosti i samoodgovornosti te može imati SAMO DVIJE razine upravljanja:

 

 1. Okrug kao temeljnu jedinicu područne samouprave s 50–60 okruga na cjelokupnom prostoru RH koji su ujedno i izborne jedinice (ili kao alternativu 20 županija ali samo kao administrativne jedinice sa po 3 zastupnika) u kojima se biraju i smjenjuju (s imenom i prezimenom nama poznati) zastupnici u Hrvatski Sabor. Ovdje želim napomenuti da i hrvatsko izvandomovinstvo mora sudjelovati u Saboru sa najmanje ¼ zastupnika. (Devizne doznake) Mehanizam opoziva izabranih zastupnika mora biti ugrađen u izborni zakon.

 

 1. Središnja državna uprava: Vlada RH, ministarstva, državna uprava i druge ustanove od državnog značenja imaju isključivo ulogu vođenja državnih – unutarnjih i vanjskih poslova, obrane suverenosti i očuvanja reda, vođenja središnje monetarne politike i usklađivanja zajedničkih probitaka svih lokalnih okružnih Trebamo visoki stupanj decentralizacije ali ne i regionalizacije. Samo 4 državna ministarstva mogu biti u Zagrebu. Sva ostala ministarstva se moraju decentralizirati a ne smije ih biti više od deset.

        Svaka regionalizacija Hrvatske je zlonamjernost ili zabluda koja je kroz povijest dovodila do nepovratnog gubitka državnog – etničkog teritorija.

 

 1. Program odnosa s okružjem mora se graditi na načelima uzajamnosti i čistih računa. Naročito u ključnim pitanjima međunarodnih odnosa uvijek mora vrijediti pravilo uzajamnosti na najvišoj mogućoj razini, ali uz obvezujuću zaštitu hrvatskih nacionalnih probitaka pred tuđim željama.

Dakle HSP želi poslati poruku hrvatskom narodu i svim državljanima RH da želi Hrvatsku SAMO I ISKLJUČIVO po njihovoj mjeri a ne po mjeri svjetskih hohštaplera i njihovih domaćih pomagača. Sada su svi mehanizmi promjena u ruci i olovci hrvatskog čovjeka. Hoćemo promjene po našoj mjeri i u našem interesu.

Hrvatski narode, izbori su na vratima a sudbina Hrvatske je u vašim rukama. HSP vam nudi promjene i put boljeg života i opstanka na hrvatskim povijesnim prostorima. Već smo to više puta kroz prošla vremena i dokazali da se bez ostatka predajemo za dobrobit hrvatskog čovjeka i hrvatske države.

Uviđajući iznimno teško gospodarsko – socijalno stanje u Hrvatskoj, a kao državotvorna stranka, ozbiljno smo zabrinuti za njezinu budućnost i opstojnost, ukoliko se vođenje države nastavi na isti ili sličan način kao i do sada, HSP će pozvati sve građane Hrvatske u domovini i izvandomovinstvu te sve Hrvatice, Hrvate i prijatelje Hrvatske diljem svijeta  na suradnju u osmišljavanju, ostvarivanju i provođenju korjenitih promjena te opći građanski neposluh. Samo s novim pravilima i novim ljudima moguće je izvesti promjene, jer oni koji su nas u ovo bezizlazno stanje doveli, promjene ili ne znaju ili ne žele provesti.

Stoga pozivamo na suradnju sve vas koji prihvaćate program HSP-a i posjedujete sljedeće vrijednosti:

 • čestitost – moralne i socijalne vrline, neporočnost u dosadašnjem javnom i poslovnom djelovanju posebice glede veleizdaje nacionalnih interesa, represije prema hrvatskom narodu i građanima Hrvatske, pljačke javnog blaga, krivotvorenja povijesnih činjenica
 • državotvornost – domoljublje – predanost i zauzetost u radu za dobrobit hrvatske države i društva, iskazane vrijednosti i uvažavanje u osobnom radnom i životnom djelokrugu.
 • osobnu odgovornost i djelotvornost – samoodgovornost i pouzdanost u kreiranju i obavljanju preuzetih zadataka.
 • stručnu izvrsnost – dokazano primjenjivo znanje u struci i preuzetim poslovima

 Posebno ovom prigodom pozivamo sve pravaške stranke i sve državotvorne opcije od udruga pa do političkih stranaka da se pridruže HSP-u ili da pristupe ujedinjenju bez kalkulacija i osobnih interesa. Stojimo pred zidom i povijest nam neće oprostiti neodgovornost i nečinjenje. Dužni smo onima koji dolaze iza nas ostaviti u najmanju ruku onoliko koliko smo naslijedili od naših časnih predaka.Hrvatski narode, imamo bogomdanu i bogatu zemlju, izvaran i zaveden narod i mali postotak izdajnika koji su opet prijevarom došli na vlast. Udružimo se i srušimo ovu oligarhiju, te osigurajmo našim potomcima makar jednu generaciju života u miru, da napokon naše majke, supruge i sestre skinu crninu žalosti sa sebe i da im se konačno pojavi radost i osmijeh na izmučenom hrvatskom licu.

 

 

 

Možda Vas zanima