Grad Gospić traži suce porotnike Općinskog suda u Gospiću- natječaj traje do 14.rujna

Objavljeno: 06/09/2018

GOSPIĆ- Grad Gospić poziva sve zainteresirane građane s područja Grada koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o sudovima i koji imaju želju i volju biti suci porotnici na podnošenje prijava za kandidate za suce porotnike  Općinskog suda u Gospiću. Prijavi je potrebno priložiti kratak životopis, presliku osobne iskaznice, telefonski kontakt broj  i potpisanu Izjavu kandidata o ispunjavanju  zakonskih uvjeta, koja se nalazi na dnu ovoga teksta kao i Javni poziv. Isto tako i izjavu i poziv možete pronaći i  na web stranici Grada Gospića.

Gradsko vijeće Grada Gospića predlaže ukupno deset sudaca porotnika Općinskog suda, a na prijedlog Gradskog vijeća imenuje ih Županijska skupština Ličko-senjske županije na vrijeme od 4 godine.

Za časnu dužnost suca porotnika može biti izabran: punoljetni hrvatski državljanin dostojan obnašanja dužnosti suca porotnika, osoba protiv koje se ne vodi kazneni postupak, osoba koja nije član političke stranke niti se bavi političkom djelatnošću i osoba koja dužnost porotnika može neometano obavljati odnosno redovito se odazivati pozivima suda. Sucima porotnicima za obnašanje dužnosti pripada pravo na naknadu troškova i nagradu sukladno Pravilniku o naknadama i nagradi sudaca porotnika („Narodne novine“ br. 38/14).

Prijave za obavljanje ove časne dužnosti podnose se najkasnije do 14. rujna 2018. godine.

Prijava i prilozi mogu se dostaviti neposredno u Pisarnicu Grada Gospića ili putem pošte na adresu: Grad Gospić, Odbor za izbor i imenovanja, Budačka 55, 53 000 Gospić.

 

GRAD GOSPIĆ

JAVNI POZIV- SUCI POROTNICI

IZJAVA- SUCI POROTNICI

Možda Vas zanima