Poziv roditeljima za iskazivanje interesa za projekt “U zagrljaju zdrave prehrane 3”

Objavljeno: 04/09/2018

 

GOSPIĆ- Grad Gospić je u fazi pripreme projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 3“ zajedno s partnerima: Osnovnom školom dr. Ante Starčevića Pazarište Klanac, Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Osnovnom školom dr. Jure Turića. U sklopu pripreme projekta održan je radni sastanak između Grada, nositelja projekta i osnovnih škola.

Svrha projekta „U zagrljaju zdrave prehrane 3“  je osiguravanje kvalitetne i redovite prehrane najpotrebitije djece u cilju poboljšanja kvalitete života te smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti.

Kriteriji za besplatnu prehranu u školskoj kuhinji jednaki su u sve tri partnerske osnovne škole.

Molimo roditelje učenika koji ispunjavanju neki od kriterija za uključivanje u projekt kojim će se u školskoj godini 2018./2019. osigurati besplatna školska prehrana za učenike, da se jave u školu te da dostave dokumentaciju kojom se dokazuje da zadovoljavaju jedan od kriterija.

Kriteriji:

  1. Djeca iz višečlane obitelji (obitelj s troje i više djece)  (Navedeni kriterij se dokazuje predočenjem rodnih listova djece, potvrde o školovanju i drugi dokumenti koji dokazuju ovaj kriterij)
  2. Djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca koja se nalaze na skrbi izvan vlastite obitelji (npr. u udomiteljskoj obitelji) i djeca s poremećajem u ponašanju  (Navedeni kriterij se dokazuje rješenjem o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi)
  3. Djeca iz jednoroditeljskih obitelji (Navedeni kriteriji se dokazuje predočenjem smrtnog lista ili odlukom o roditeljskoj skrbi)
  4. Djeca korisnika zajamčene minimalne naknade ili druge naknade sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi (doplatak za pomoć i njegu, osobna invalidnina i sl.) (Navedeni kriteriji se dokazuju rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenom pravu)
  5. Djeca iz obitelji koje su korisnici prava na doplatak za djecu (Navedeni kriteriji se dokazuju rješenjem o priznavanju prava na doplatak za djecu i potvrdom o primitku doplatka za djecu)
  6. Djeca kojem su jedan ili oba roditelja nezaposleni (Navedeni kriteriji se dokazuju potvrdom o vođenju u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugim dokumentom koji dokazuje ovaj kriterij)
  7. Djeca romske i/ili ostalih nacionalnih manjina (Navedeni kriterij se dokazuje rodnim listom)
  8. Djeca s teškoćama u razvoju/težim zdravstvenim teškoćama (Navedeni kriterij se dokazuju rješenjem o priznavanju prava u sustavu socijalne skrbi ili mišljenje relevantnog tijela, nalaz vještačenja te druga dokumentacija koja dokazuje ovaj kriterij)
  9. Obitelj u kojoj je jedan ili oba roditelja (članovi obitelji) teže bolesna/osobe s invaliditetom (Navedeni kriterij se dokazuje  zdravstvenom dokumentacijom)
  10. Djeca iz obitelji u riziku od siromaštva, koja se po osobnoj procjeni djelatnika Škole ili Centra za socijalnu skrb, nalaze u nepovoljnim osobnim, socijalnim i materijalnim okolnostima  (Navedeni kriterij se dokazuje mišljenjem ili izjavom školskog pedagoga, učitelja, ravnatelja, socijalnog radnika i dr. – po ovom kriteriju se može uključiti najviše 5% od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u Projektu po pojedinoj partnerskoj organizaciji).

NAPOMENA: Kako bi učenik bio prihvatljiv za sudjelovanje u projektu, školi je potrebno javiti ime učenika te dostaviti dokaz o ispunjavanju kriterija. Za projekt će se moći prijaviti samo oni učenici koji nisu ostvarili pravo na besplatan obrok po drugoj osnovi, te koji ispunjavaju neki od gore navedenih kriterija i posjeduju dokaz o tome. Rok za iskaz interesa za sudjelovanje u projektu je  do 11. rujna 2018. godine.

Možda Vas zanima