U Ličko-senjskoj županiji provodi se Probni popis poljoprivrede

Objavljeno: 18/10/2019

GOSPIĆ- Državni zavod za statistiku  do 31. listopada  provodi Probni popis poljoprivrede u Osječko-baranjskoj, Vukovarsko-srijemskoj, Ličko-senjskoj i Splitsko-dalmatinskoj županiji. U spomenutim županijama u uzorak su izabrana obiteljska poljoprivredna gospodarstva iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava te poslovni subjekti koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom.
U obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima popis provode ovlašteni popisivači Državnog zavoda za statistiku s pomoću prijenosnog računala (Computer Assisted Personal Interviewing – CAPI), a pri dolasku u kućanstvo popisivači su dužni pokazati punomoć Državnog zavoda za statistiku i provesti intervju.
Osnovna pitanja u upitniku jesu: osnovni podaci o obiteljskom gospodarstvu, radna snaga na obiteljskom gospodarstvu (uključujući sezonsku), ostale dohodovne djelatnosti na gospodarstvu, korištena poljoprivredna površina (oranice, povrtnjaci, livade, pašnjaci, rasadnici, svježe povrće, jagode, cvijeće i ukrasno bilje, vinogradi, voćnjaci, maslinici) uključujući površine pod ekološkim uzgojem i površine u pripremi za ekološki uzgoj, način korištenja poljoprivrednog zemljišta, navodnjavanje, stočarstvo (uključujući perad i pčele) te ostale životinje, objekti za smještaj životinja, gnojiva (tehnike primjene stajskoga gnoja, objekti za pohranu stajskog gnoja, površine na kojima su primijenjena stajska/mineralna gnojiva), mehanizacija i potrošnja gnojiva.
Probni popis priprema je za planirani Popis poljoprivrede 2020., koji će se provesti u cijeloj Republici Hrvatskoj od 1. do 30. lipnja 2020. Ciljevi su Probnog popisa testiranje pitanja u popisnim obrascima i kontrola popisne građe te unosa i obrade podataka.
Molimo građane za suradnju s popisivačima, koji će ih posjetiti u njihovim gospodarstvima, te davanje što točnijih odgovora na postavljena pitanja. Prema Zakonu o službenoj statistici, svi odgovori koje će gospodarstva dati popisivaču službena su tajna i statistički su povjerljivi te će se koristiti isključivo za statističke svrhe.

Državni zavod za statistiku

Možda Vas zanima