Iskoristite značajna sredstva za projekte

Objavljeno: 18/02/2017 Lokalna akcijska grupa Lika od ovoga tjedna "bogatija" je za nešto više od 10 milijuna kuna. Radi se o namjenskim sredstvima za provedbu Lokalne razvojne strategije Lika. Taj iznos...

Ministar Dobrović u subotu dolazi u Perušić

Objavljeno: 15/02/2017 PERUŠIĆ- Približava se veliki međunarodni znanstveno-stručni skup u Perušiću. Naime Pećinski park Grabovača domaćin je iznimno velikog, međunarodnog, znanstveno-stručnog skupa “Georaznolikost, geobaština i geoturizam u krškim područjima“. Skup će...

Kako poboljšati produktivnost ličkih travnjaka?

Objavljeno: 09/02/2017 Lička tla su kisela, sjenokoša nam kasni, imamo malo travnih zajednica. Ljudi ne čiste krtičnjake, ne dosijavaju sijeme,a na prste se mogu prebrojiti oni koji travnjake i pašnjake gnoje....

U Perušiću uskoro o iznimnoj vrijednosti krša

Objavljeno: 09/02/2017 Veliki dio Hrvatske krško je područje. U svakom pogledu radi se o iznimnom potencijalu koji nije iskorišten. O svim tim aspektima krša biti će govora na velikom međunarodnom znanstveno-stručnom...

Vrijedan natječaj u LIRA-i

Objavljeno: 03/02/2017 GOSPIĆ- Razvojna agencija Ličko-senjske županije u svrhu informiranja potencijalnih prijavitelja u sklopu projekta Jačanje kapaciteta Ličko-senjske županije sufinanciranog sredstvima Europske unije obavještava osnovne i srednje škole na području Ličko-senjske...

Učenici, dajte ideju za zaštitni znak ličkog škripavca

Objavljeno: 03/02/2017 GOSPIĆ- Članovima Lokalne akcijska grupe Lika “sinula” je odlična ideja jer u razvoj jednog gospodarskog segmenta Like žele uključiti mlade. Naime LAG Lika i županijska udruga malih sirara “Lički...

Višak novaca s Plitvica za Centar za posjetitelje u Krasnu

Objavljeno: 02/02/2017 GOSPIĆ- Vlada Republike Hrvatske na svojoj današnjoj sjednici donijela je zanimljivu i važnu odluku o preraspodjeli sredstava između dvaju Nacionalnih parkova, što bi u konačnici moglo donijeti puno koristi...

“Traži se vlasnik zaboravljenih kućica”

Objavljeno: 31/01/2017 I mjesec dana nakon završetka Adventa u Gospiću u parku Kolakovac stoje iznajmljene kućice u kojima se ta manifestacija održavala. Građani pitaju zašto su one tamo i koliko nas...

Pravo na vodu je ljudsko pravo

Objavljeno: 28/01/2017 Iz Hrvatske socijalno-liberalne stranke dobili smo priopćenje vezano uz jednu, za Hrvatsku, ali i za cijeli svijet iznimno važnu temu- vodu, i pravo na vodu kao ljudsko pravo. Priopćenje...