Akcija čišćenja jame duboke 120 m na lokaciji Zobinovac podno Visočice.

Objavljeno: 29/09/2020

GOSPIĆ- Povodom Svjetskog dana čistih planina koji se obilježava 26. rujna, u okviru provedbe Interreg ADRION projekta Adriaticaves Javna ustanova „Park prirode Velebit“ će provesti akciju čišćenja speleološkog objekta, jame duboke 120 m na lokaciji Zobinovac podno Visočice. Akcija će se zbog vremenskih uvjeta provesti 01. listopada 2020. g. u suradnji s Hrvatskom gorskom službom spašavanja,  Speleološkim odsjekom planinarskog društva Željezničar iz Gospića, komunalnim poduzećem Komunalac Gospić d.o.o i Hrvatskim šumama d.o.o., Uprave šuma podružnice Gospić. Akcija će početi u ranim jutarnjim satima i odvijati će se na lokaciji 15 km udaljenosti od Gospića, pokraj prometnice Gospić – Rizvanuša – Visočica.

Javna ustanova Park prirode Velebit partner je na  Interreg ADRION projektu Adriaticaves kojeg  provodi u suradnji s partnerima iz Italije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Albanije.  Iako se fokus projekta temelji  na održivom razvoju i zajedničkoj promociji  špilja koje su otvorene za turističko posjećivanje, velika pažnja polaže se  zaštiti i očuvanju špilja i jama koje nisu otvorene i dostupne za posjećivanje. Cilj akcije, osim što predstavlja izravnu  intervenciju u prostoru čime se osigurava očuvanje i zaštita jame, je potaknuti svijest građana i   skrenuti pažnju koliko su krška staništa posebna, a ujedno vrlo ranjiva  i osjetljiva na onečišćenje.Ona su vrlo važni izvori pitke vode – značajan dio svjetskog stanovništva dobiva svoju pitku vodu upravo iz ovakvih sustava. Međutim krški sustavi mogu osigurati pitku vodu besplatno samo dotle, dok je stanje ekosustava dovoljno dobro da je može pročistiti. Zbog velike propusnosti naslaga smanjenja je mogućnost pročišćenja  zbog čega se zagađenje kroz krški sustav  prenosi  neizmijenjeno, na velike udaljenosti i u teško odredivim smjerovima što ima  nesagledive i teško popravljive posljedice.Unatoč neizmjernoj vrijednosti špiljskih staništa Hrvatske, mnogi još nisu prepoznali važnost njihova očuvanja, te se ta staništa neprestano uništavaju, a njihova se jedinstvena fauna nepovratno gubi.Glavni razlozi ugroženosti špiljske faune Hrvatske i podzemnih staništa su uništavanje staništa zbog izgradnje hidroakumulacija, prometnica, kamenoloma, zatrpavanja špiljskih objekata otpadom, zatim zagađenja bilo odlaganjem komunalnog otpada ili povećanjem količine pesticida ili drugih otrova u podzemnim vodama,  te zbog neprikladnog turističkog uređenja i korištenja špilja te ilegalnog sakupljanja špiljskih životinja.

Svjetski dan čistih planina je proglašen od strane Ujedinjenih Naroda, s ciljem da nas podsjeti na značaj planina i njihovu sve veću devastaciju izazvanu ljudskim aktivnostima.

Možda Vas zanima