Detalji odluke Grada Gospića o sufinanciranju javnog prijevoza srednjoškolaca

Objavljeno: 26/08/2017

GOSPIĆ- Grad Gospić u cijelosti će  sufinancirati  trošak kupnje mjesečne karte redovitim učenicima koji ostvaruju pravo temeljem Odluke o sufinanciranju cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018.

Pravo na sufinanciranje cijene javnog prijevoza imaju redoviti učenici srednjih škola s prebivalištem na području Grada Gospića, koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

  1. ostvaruju pravo sufinanciranja troškova prijevoza sredstvima državnog proračuna, temeljem Odluke o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola za školsku godinu 2017./2018. (NN 78/2017),
  2. imaju prebivalište na području Grada Gospića,
  3. prihodi po članu kućanstva do 1.500,00 kuna mjesečno.

Dokumentacija koju je potrebno priložiti za ostvarivanje navedenog  prava:

  1. Zahtjev za sufinanciranje cijene javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola (može se preuzeti na internetskoj stranici Grada)
  2. Dokaz o visini prihoda (jedan od dokaza)

– Potvrda poslodavca o plaći ostvarenoj i isplaćenoj za sve zaposlene članove zajedničkog kućanstva za prethodni mjesec ili

– Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili

– Uvjerenje od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za nezaposlene osobe,

  1. Preslika osobnih iskaznica članova kućanstva,
  2. Preslika računa kupljene mjesečne karte,
  3. Preslika kartice tekućeg ili žiro računa (obavezno IBAN),
  4. Potvrda od škole da je učenik upisan u tekuću školsku godinu,
  5. Po potrebi ostale dokaze

Možda Vas zanima