Grabovača nastavlja s projektima- stiže nova “Staza pet vrhova”

Objavljeno: 21/02/2024

PERUŠIĆ- Javna ustanova „Pećinski park Grabovača“ započela je s radovima trasiranja i čišćenja nove
staze na području Značajnog krajobraza „Risovac-Grabovača“. Za trasiranje staze dijelom se
koriste postojeće šumske vlake i putevi, a dijelom postojeći, ucrtani planinarski putevi. Nova
kružna staza, naziva „Staza pet vrhova“, duga je 30km te spaja vrhove Grabovača (770mnv.)
Sklopača (777mnv.) Metlača (799mnv.) Risovac (860mnv.) Pećinski vrh (793 mnv.). S
pojedinih dijelova staze pruža se panoramski pogled na jezero Kruščica i rijeku Liku, a
jednim dijelom staza prolazi uz kanjon rijeke Like. Početak i završetak staze je u Pećinskom
parku Grabovača, kod suvenirnice (ULAZ 1). Primarni cilj ovog ulaganja je rasterećenje užeg
dijela Pećinskog parka Grabovača (špilja Samograd+poučne staze), s čim je Ustanova krenula
još 2022. godine otvaranjem izletišta uz obalu rijeke Like. Radovi na novoj stazi bit će
završeni do travnja 2024. godine.

JU PP Grabovača

Možda Vas zanima