Grad Gospić poziva udruge na prijavljivanje programa,projekata i manifestacija

Objavljeno: 08/01/2019

GOSPIĆ- Grad Gospić, u skladu s Uredbom Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine” broj 26/15), nakon usvajanja proračuna Grada Gospića za 2019. godinu od strane Gradskog vijeća te donošenja Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva Grada Gospića za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija koje provode udruge za 2019. godinu, objavljuje sljedeće Javne pozive:

Share

Možda Vas zanima