POHVALNO: U Općoj bolnici Gospić s radom započela Dnevna dijabetološka bolnica

Objavljeno: 22/02/2018

GOSPIĆ- Od 2002. god., kada je otvoren u Općoj bolnici Gospić Centar za dijabetes Ličko senjske županije, provodi se kontinuirana skrb o osobama oboljelim od šećerne bolesti. Broj oboljelih od šećerne bolesti u stalnom je porastu, kako u svijetu tako i kod nas pa govorimo o epidemiji novooboljelih od šećerne bolesti.  U Ličko senjskoj županiji oko 4000 stanovnika boluje od šećerne bolesti. Pri tome treba napomenuti da na jednog dijagnosticiranog dijabetičara dolazi jedna osoba koja ne zna da ima šećernu bolest, dakle bolest nije dijagnosticirana i to je jedan od razloga zašto šećernu bolest često nazivamo, uz povišeni krvni tlak, „tihim ubojicom“! Kad govorimo o adekvatnoj skrbi o oboljelima od šećerne bolesti, ona obuhvaća što ranije dijagnosticiranje bolesti, edukaciju , individualnu terapiju te odgađanje razvoja kroničnih komplikacija. Skrb se provodi kroz dijabetološku ambulantu i stacionarno zbrinjavanje pacijenata na Odjelu za unutarnje bolesti OB Gospić. U cilju unapređenja skrbi, od ovog tjedna je započela sa radom Dnevna dijabetološka bolnica u kojoj će oboljeli od šećerne bolesti na jednom mjestu, kroz tri dana dobiti svu potrebnu edukaciju i obradu na osnovu koje će se odrediti terapija najprimjerenija za dotičnu osobu, u skladu sa smjernicama. Voditelj Dnevne bolnice je dr. Ivanka Krmpotić, internista, a medicinska sestra Marijana Rendulić je zadužena za edukaciju dijabetičara uz liječnika. Prva grupa polaznika započela je s radom ovaj tjedan kada ju je posjetila ravnateljica mr. Sandra Čubelić,dr. med., dr. Ivan Sesar, Voditelj Internog odjela i sr. Ruža Uremović, dipl. med. tech. pomoćnik ravnatelja za sestrinstvo.

 

OB Gospić

Možda Vas zanima