Priopćenje za javnost o razlozima napuštanja prostora za rad Udruge Hrvata romske populacije

Objavljeno: 23/05/2019

GOSPIĆ- Radi boljeg razumijevanja pravog razloga zašto Udruga Hrvata romske populacije Gospić ostaje bez prostora za rad svoje udruge, dužni smo javnost upoznati sa sljedećim činjenicama. Naime, Ugovor o privremenom korištenju gradskog prostora potpisan između Grada Gospića i Udruge Hrvata romske populacije istekao je još 19. prosinca 2018. god. 12. prosinca 2018. god. Udruzi je poslana obavijest o isteku Ugovora i primopredaji prostora. Nadalje, 25. siječnja 2019. god. Grad Gospić poslao je opomenu, te je Udruga pozvana na primopredaju prostora.21. ožujka 2019. god. poslan je dopis u kojem se rok za iseljenje produžava za 15 dana, sukladno traženju predsjednika Udruge Hrvata romske populacije g. Josipa Brajkovića. Do danas primopredaja još  uvijek nije izvršena.

Nadalje, želimo obavijestiti javnost kako je dodjela gradskih prostora regulirana Odlukom o dodjeli gradskih prostora na korištenje udrugama koju je donijelo Gradsko vijeće Grada Gospića. Sukladno toj odluci, gradski prostor se dodjeljuje transparentno na temelju javnog natječaja i nikako drugačije. Obzirom da do današnjeg dana Udruga Hrvata romske populacije nije napustila  prostor, Grad Gospić nije ni mogao provesti natječaj za dodjelu  gradskih prostora na korištenje udrugama.

Isto tako, dužni smo izvijestiti javnost i sve članove Udruge o nezakonitom trošenju sredstava dodijeljenih Udruzi i pokretanju ovrhe.

U 2017. god. Udruzi su odobrena proračunska sredstva nakon provedenog Javnog poziva Grada Gospića za institucionalnu podršku udrugama u 2017. god. i Javnog poziva za sufinanciranje programa, projekata i manifestacija u području djece, mladih i zajednice u 2017. god. Udruga Hrvata romske populacije i Grad Gospić potpisali su Ugovore o korištenju namjenskih sredstava kojim se Udruga obvezala namjenski i zakonito utrošiti dodijeljena joj sredstva.

Obzirom da su sredstva nezakonito i nenamjenski utrošena, Grad Gospić je poštujući zakonske procedure pokrenuo postupak povrata sredstava. Na traženje Udruge odobrena je  obročna otplata duga, uvažen je i prijedlog Udruge u svezi dinamike otplate i visine rata, međutim Udruga u 2018. god. nije uplatila niti jednu lipu.

Sve navedene činjenice dokaz su pravog stanja situacije, a ne nikakvih uskraćivanja prava Hrvatima romske populacije, što baš nikome ne bi bilo u interesu. Svim udrugama kao što smo i do sada, i dalje stojimo na raspolaganju, molimo samo postupanja sukladno zakonu koji vrijedi za sve građane Republike Hrvatske jednako.

 

S poštovanjem,

 

 

ZAMJENICA GRADONAČELNIKA

Kristina Prša

Možda Vas zanima