Projekt SNAŽNI,ZDRAVI,SIGURNI za poboljšanje zaštite zdravlja djece i mladih

Objavljeno: 26/04/2018

GOSPIĆ- U Gospiću je danas sjednicu održala Fokus grupa u sklopu projekta “SNAŽNI, ZDRAVI , SIGURNI“. Bila je to prigoda da  nekoliko sudionika grupe, odnosno predstavnici nositelja projekta i paretnera, te predstavnika nekoliko institucija iz naše županije, slobodno  porazgovara  o raznim temama vezanima uz projekt, kao i onima koje proizlaze iz projekta.

Inače projekt „SNAŽNI, ZDRAVI, SIGURNI… “ realizira se za područje cijele Ličko-senjske županije od rujna 2017. godine. Nositelj projekta je Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije, a provodi ga u partnerstvu s Udrugom za pomoć ovisnicima „Vida“ Rijeka i Klubom liječenih alkoholičara Otočac. Provedbu financira Ministarstvo zdravstva sredstvima iz dijela prihoda od igara na sreću u području prevencije ovisnosti i suzbijanja zlouporabe droga. Voditeljica projekta, Kristina Manestar ističe da ovaj projekt predstavlja odgovor na uočenu potrebu za razvojem modela osnaživanja kapaciteta lokalne zajednice za prepoznavanje i prevenciju rizičnih ponašanja mladih i zlouporabu sredstava ovisnosti u našoj županiji. 

Svrha projekta je doprinos poboljšanju zaštite zdravlja djece i mladih kroz osnaživanje njihovog okruženja informiranjem, edukacijom, osposobljavanjem i savjetovanjem te poticanjem na primjenu novostečenih znanja. Provedba projektnih aktivnosti i ostvarenje ciljeva koncipirani su kroz tri modula kojima se želi adresirati što širi spektar okolnosti i rizičnih faktora zaslužnih za razvoj ili održavanje ovisničkih ponašanja kod djece i mladih i faktora koji povećavaju rizik za njihovo zdravlje. Ti moduli su: Smanjivanje štete / rizika kod eksperimentiranja sa sredstvima ovisnosti među partijanerima, Osnaživanje kapaciteta školskog osoblja i roditelja za prepoznavanje i komunikaciju pri sumnji na konzumaciju sredstava ovisnosti ili pojavu drugih rizičnih ponašanja kod djece  i  Uvođenje modela detekcije i sustavnog praćenja prisutnosti rizičnih faktora za razvoj ovisnosti kod djece i mladih u LSŽ.

U okviru  osnaživanja kapaciteta školskog osoblja i roditelja provela se i ova fokus grupa za stručne suradnike osnovnih škola. Svrha i cilj ove aktivnosti je utvrđivanje aktualnih potreba za dodatnom podrškom u njihovom svakodnevnom stručnom radu i to u kontekstu preventivnog djelovanja, ranog prepoznavanja i interveniranja kod učenika koji manifestiraju rizična ponašanja. Tako prikupljeni podaci pomoći će u efikasnijoj pripremi novih, konkretnih aktivnosti i oblikovanju sadržaja kojima će se ta podršku osigurati u narednim etapama.

 

Milan Tomašević

Fotogalerija

- klikni na sliku za uvećanje

Možda Vas zanima