Vijeće veleučilišta i visokih škola u posjetu kod župana Petrya

Objavljeno: 26/02/2022

GOSPIĆ- Vijeće studenata veleučilišta i visokih škola Republike Hrvatske koordinativno je tijelo studentskih predstavnika veleučilišta i visokih škola u Hrvatskoj koje raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa za sve studente veleučilišta i visokih škola, razvija zajedničke studentske programe i aktivnosti te štiti interese studenata veleučilišta i visokih škola. Vijeće predstavlja više od 45 000 studenata iz sustava visokog obrazovanja. Župan Petry tako je na radnom sastanku u kabinetu župana ugostio predstavnike Vijeća studenata veleučilišta i visokih škola predvođene predsjednikom Filipom Marinovićem sa Edward Bernays visoke škole u Zagrebu. Tema sastanka bila je promicanje visokoobrazovnog sustava s naglaskom na stručne studije fokusirajući se na područje Ličko-senjske županije, te suradnja Vijeća veleučilišta i visokih škola sa županijama i visokim učilištima koja se nalaze u županijama.

Petry je naglasio: “Kao župan Ličko-senjske županije ću se zalagati za opstanak veleučilišta u Gospiću kao autonomne obrazovne ustanove, a kao cilj u nadolazećem razdoblju je ustrojavanje specijalističkog studija na predmetnom veleučilištu.

KABINET ŽUPANA

Možda Vas zanima