Obavijest umirovljenicima o sufinanciranju cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Gospića

Objavljeno: 06/05/2022

U svrhu provedbe Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića („Službeni vjesnik Grada Gospića“ broj 1/22) Grad Gospić je donio Odluku o kriterijima za sufinanciranje cijene javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Gospića umirovljenicima(KLASA: 402-07/22-01/4, URBROJ 2125/01-02-22-01).

Pravo mogu ostvariti:

 1. Jednočlana kućanstva – umirovljenici samci, u iznosu 50%, cijene minimalne javne usluge, ukoliko isto ispunjava sljedeće uvjete:
 • da je član kućanstva umirovljenik na kojeg glasi račun komunalnog trgovačkog društva,
 • da je adresa potrošnog mjesta istovjetna adresi prebivališta,
 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da su ukupna mjesečna primanja člana jednaka ili manja od 2.000,00 kn.

 

 1. Višečlana kućanstva u kojima žive samo umirovljenici, u iznosu od 30 % cijene minimalne javne usluge, ukoliko isto ispunjava sljedeće uvjete:

 

 • da su članovi kućanstva umirovljenici,
 • račun komunalnog trgovačkog društva glasi na podnositelja zahtjeva,
 • da je adresa potrošnog mjesta istovjetna adresi prebivališta,
 • da imaju prebivalište na području grada Gospića,
 • da ostvaruju ukupna mjesečna primanja po članu kućanstva jednaka ili manja od 2.000,00 kn.

Ostvarivanje prava se na odgovarajući način primjenjuje i  na osobe koje imaju nacionalnu naknadu za starije osobe.

 Uz zahtjev za sufinanciranje, koji se preuzima u Gradskoj upravi Grada Gospića ili na web stranici Grada, potrebno je priložiti:

 

 1. Dokaz o visini prihoda:
 • Potvrda o visini dohotka i primitka za sve članove kućanstva od Ministarstva financija,
  Porezne uprave,
 • Potvrda o isplati mirovinskih primanja od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za sve članove kućanstva,
 1. Preslika osobne iskaznice za sve članove kućanstva,
 2. Presliku računa za odvoz otpada,
 3. Po potrebi ostale dokaze.  Zahtjevi se predaju u lipnju sa računom obračunate usluge odvoza komunalnog otpada za mjesec svibanj. Sufinanciranje se ne odnosi na račune ispostavljene za travanj 2022. godine.                                              GRAD GOSPIĆ

Možda Vas zanima