Potpisani ugovori s Veterinarskom ambulantom Gospić

Objavljeno: 13/02/2023

GOSPIĆ- U uredu gradonačelnika danas su potpisana četiri ugovora između Grada Gospića i Veterinarske ambulante Gospić d.o.o. vezano za sufinanciranje troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka, troškova mikročipiranja i prvog cijepljenja pasa, uklanjanje i zbrinjavanje životinjskih lešina i očitanje mikročipa, te za sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja goveda na području Grada Gospića u 2023. godini. Ugovore su potpisali gradonačelnik Karlo Starčević i direktor Veterinarske ambulante Gospić d.o.o. Tomislav Rukavina. Najveći broj životinja u skloništima pripada neželjenoj mladunčadi kućnih životinja. Ako životinja nije namijenjena uzgoju, riskira se njezino nekontrolirano razmnožavanje, a praksa potvrđuje da vlasnici životinja ne žele snositi troškove zbrinjavanja neželjene mladunčadi svojeg kućnog ljubimca. Napuštenih i ostavljenih životinja ionako je previše i predstavljaju velik financijski teret za lokalne zajednice i građane. Grad Gospić sudjeluje stoga u financiranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačaka u iznosu od 50% cijene sterilizacije i kastracije po jednoj životinji (pas, mačka). Ukupna financijska sredstva koja su osigurana za ovu namjenu iznose 3.526,00 € (s PDV-om). Prema Pravilniku o označavanju pasa svi psi moraju biti označeni mikročipom, čiji broj mora biti uveden u evidenciju ovlaštene veterinarske organizacije. Ovakav način označavanja pasa je vrlo koristan i za same vlasnike u slučaju da pas odluta. Naime ukoliko netko pronađe psa, sve što mora je dovesti ga u najbližu veterinarsku stanicu ili ambulantu gdje će posebnim čitačem očitati KOD s mikročipa implantiranog u psu. Nakon toga dovoljno je ući u bazu podataka Ministarstva poljoprivrede i šumarstva u kojoj su uvedeni svi mikročipirani psi u RH, i pod očitanim brojem pronaći podatke o vlasniku psa. Zbog navedenog Grad Gospić sudjeluje u financiranju troškova označavanja (mikročipiranja) pasa na području Grada Gospića i u 2023. godini u iznosu od 100% cijene po označenom (mikročipiranom) psu. Cijepljenjem pasa se osigurava najpouzdanija zaštita i zdravlje pasa. Psi se štitite od smrtonosnih bolesti kao što su štenećak, parvoviroza, leptospiroza, zarazni hepatitis pasa, bjesnoća, zarazni kašalj, piroplazmoza ili Lymeova bolest. Cijepljenjem pasa štitimo i zdravlje ljudi. Zbog navedenog Grad Gospić i ove godine sudjeluje u financiranju troškova prvog cijepljenja pasa na području Grada Gospića. Grad Gospić sufinancira i uklanjanje i zbrinjavanje životinjskih lešina i očitanje mikročipa. Ugovorena vrijednost usluge iznosi 8.000,00 € (s PDV-om). Potpisom ugovora o sufinanciranju umjetnog osjemenjivanja goveda Grad Gospić i dalje  nastavlja sufinanciranje troškova umjetnog osjemnjivanja goveda na svom području s ciljem poboljšanja genetske kvalitete u stočarstvu. Kroz navedenu aktivnost uz stručni nadzor postiže se učinkovito širenje poželjnih genetskih svojstava kod proizvodnih pasmina, a od koristi je i za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina.

GRAD GOSPIĆ

Možda Vas zanima