Dok Ličani politiziraju Vlada RH donijela odluku važnu za opstanak Ličko- senjske županije

Objavljeno: 19/03/2019

 

U sjeni različitih postizbornih i koalicijskih tema i previranja u lokalnom javnom mnijenju  ostala je  nedavna, a Ličanima bitna, odluka Vlade Republike Hrvatske. Radi se o Odluci o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne samouprave koje stječu status brdsko- planinskog područja,  prema kojoj je status steklo 85 jedinica lokalne samouprave. Može li se Lika okrenuti prema održivom razvoju?

GOSPIĆ- Na temelju Zakona o brdsko- planinskim područjima Vlada RH donijela je 8.ožujka ove  godine Odluku o obuhvatu i razvrstavanju jedinica lokalne  samouprave  koje stječu status brdsko- planinskog područja. Ovaj status steklo je jedanaest  JLS iz Ličko- senjske županije: Vrhovine, Perušić, Otočac, Udbina, Lovinac, Brinje i Donji Lapac razvrstane u I. skupinu, a Gospić, Plitvička Jezera, Karlobag i Senj u II. skupinu brdsko- planinskih područja.

S obzirom da ovaj status može pridonijeti održivom razvoju Like, iz Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije tražili smo pojašnjenje, u kojem između ostaloga stoji:

U državnom proračunu Republike Hrvatske na poziciji Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije osigurana su sredstva u iznosu 117 milijuna kuna kroz tri  proračunske godine za razvoj brdsko-planinskih područja, a iz kojih će se financirati programi i projekti koji pridonose poticanju razvoja brdsko-planinskih područja, njihovoj gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji, jačanju socijalne kohezije te ostvarivanju koncepta održivog razvoja.

Do kraja ožujka Ministarstvo objavit će poziv za dostavu zahtjeva za sufinanciranje projekata u 2019. godini prema Programu podrške brdsko-planinskim područjima i koji će biti namijenjen financiranju projekata iz područja komunalne, gospodarske i socijalne infrastrukture te sanaciji šteta nastalih uslijed vremenskih nepogoda karakterističnih za brdsko-planinska područja.“

U samom Zakonu o brdsko- planinskim područjima, koji je na snazi od 4.1.2019. godine, često se spominju riječi poput „čuvanje“, „obnova“, „održivost“.  Prema zakonskim odredbama održivi razvoj brdsko- planinskih područja trebao bi se postići različitim demografskim, gospodarskim, fiskalnim i socijalnim mjerama te teritorijalnim ulaganjima. Republika Hrvatska ovim zakonskim okvirima stavila je brdsko- planinska područja pod posebnu zaštitu upravo zbog nepovoljnih uvjeta života i rada stanovništvu koje ih naseljava, prema geomorfološkim, demografskim i infrastrukturnim kriterijima.

U pojašnjenju Ministarstva također stoji:

„Temeljem Zakona o brdsko-planinskim područjima MRRFEU priprema Program razvoja brdsko-planinskih područja kojim će se utvrditi konkretne mjere i projekti poticanja razvoja brdsko–planinskih područja, nositelji njihove provedbe, provedbene radnje, izvori sredstava te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja pojedinih mjera. Program će objedinjavati sve aktivnosti koje će se provoditi na brdsko-planinskim područjima, a koje proizlaze kako iz ovog Zakona tako i iz propisa kojima se uređuje gospodarstvo, socijalna i demografska politika i jačanje administrativnih kapaciteta. Svi ključni dionici koji doprinose razvoju brdsko-planinskih područja, budući da najbolje prepoznaju potrebe i specifičnosti svoga područja, sudjelovat će u izradi Programa, odnosno u izradi konkretnih mjera i aktivnosti na brdsko-planinskim područjima. JLS će temeljem ovog Programa ostvarivati prava i potpore, a njihov intenzitet ovisit će o skupini BPP u koju je JLS razvrstana.“

Na koji način i koliko će Lika i podvelebitsko primorje iskoristiti ovu priliku i pokrenuti vlastite snage, ostaje i na jedinicama lokalne samouprave.

Lika-express

Možda Vas zanima