EKSKLUZIVNO: Kosinj/Senj 2 kreće 2019.godine

Objavljeno: 08/11/2016

Brana zvana čežnja, projekt HEP-a koji će njima donijeti enormne količine energije, lokalnom stanovništvu, nakon godina iščekivanja, isplatu i mogućnost odseljenja ili u suprotnom konačnu informaciju koje je njihove sutra, lokalnim političarima moć,a pokoju kunu u njihovu škrabicu, građevinarima posao po natječaju ili po prijateljskim vezama s lokalnim političarima čini se, mogla bi krenuti za dvije i pol godine.

GOSPIĆ- Godinama se najavljuje nastavak izgradnje Hidroenergetskog sustava Kosinj-Senj, odnosno druga faza postojećeg sustava. Na internetskoj stranici HEP grupe stoji da je sustav Kosinj/Senj u razvoju. Nadalje se ističe da će HEP realizacijom projekta iskoristiti preostali hidropotencijal na slivovima Like i Gacke dogradnjom postojećeg hidoenergetskog sustava Senj, koji sada koristi vodu kao energent pretežito u temeljnom režimu. Projekt podrazumijeva izgradnju velike akumulacije i dodatnih kapaciteta u svrhu prebacivanja proizvodnje u vršni dio dnevnog dijagrama. Time će se omogućiti kapacitet za injektiranje velike regulacijske snage u elektroenergetski sustav fleksibilnim hidroagregatima spremnim na brzu promjenu snage. Realizacija druge faze omogućit će povećanje proizvodnje električne energije, dodatnu zaštitu od poplava u Kosinjskom polju, poboljšanje sigurnosti vodoopskrbe južnog kraka vodovodnog sustava hrvatskog primorja, poboljšanje  cestovne i druge komunalne infrastukture. Poboljšat će se i kvaliteta korištenja vodnog resursa u smislu potpore stabilnosti rada elektroenergetskog sustava, s povećanjem udjela energije iz obnovljivih izvora u finalnoj potrošnji. Postojeća HE Senj i danas pruža usluge sekundarne regulacije snage i frekvencije elektroenergetskom sustavu, a dodatnim kapacitetom bi se povećala pouzdanost pružanja te usluge te bi se omogućio veći prihvat energije iz obnovljivih izvora pružanjem usluge energije uravnoteženja. Danas, hidroenergetski sustav Lika-Gacka ima kapacitet od 238,5 MW s prosječnom godišnjom proizvodnjom od 1,15 tera wat sati. . Izgradnja objekata druge  faze predviđa dodatni kapacitet od 412 MW i dodatnu proizvodnju od 320 GWh godišnje, pri čemu je najveći dio vršna energija. Realizacijom projekta druge faze izgradnje HES Senj ostvaruje se ukupni instalirani kapacitet na slivu od 656 MW i prosječna godišnja proizvodnja 1,5 TWh.

Vođeni novim informacijama koje su se pojavile ovih dana o tome kako se kreće s gradnjom odnosno nastavkom gradnje i druge faze sustava upitali smo HEP koje su novosti i koji su planovi. Doznajemo da  Hrvatska elektroprivreda izrađuje dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole za HE Kosinj, što podrazumijeva,  prvenstveno u ovoj fazi,  izradu tehničke projektne dokumentacije i Studije utjecaja zahvata na okoliš. Početkom 2017.  godine Hrvatska elektroprivreda će podnijeti zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš na upravni postupak,  pri čemu se procjenjuje se da će se ovaj postupak, zajedno s uključivanjem u tehničko rješenje propisanih mjera zaštite izdanih od strane nadležnih tijela u postupku, okončati u drugoj polovici 2017. godine.

Sukladno navedenom, te rokovima daljnjih aktivnosti u sklopu pripreme projekta, što u najbitnijem uključuje ishođenje lokacijske dozvole, izradu glavnih projekata za ishođenje građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, usvajanje poslovnog modela realizacije, osiguranje financiranja, te ugovaranje radova, početak radova na izgradnji HE Kosinj predviđa se 2019. godine. Inače vrijednost investicije je pola milijarde eura, radovi bi trebali biti gotovi za 6 godina. Lokalna politička elita u zadnje vrijeme malo je zaboravila ovaj projekt, vjerojatno će ga opet revitalizirati pred izbore. Nadamo se da će lika-express ovim tekstom pomoći da ne svojataju projekt nego da se svi suočimo s tim da o rokovima, planovima i svemu ostalome odlučuje netko drugi.

 

Milan Tomašević/HEP

Foto HEP

Možda Vas zanima