Građanskoj inicijativi Perušić podrška Odbora za krš HAZU-a

Objavljeno: 27/07/2020

PERUŠIĆ- Već smo prije nekoliko tjedana pisali o namjeri investitora za uređenje pogona u nekadašnjoj perušićkoj ciglani,kao i o borbi članova Građanske inicijative protiv toga. Zatražili su pomoć i od Hrvatske akademije znanosti  i umjetnosti i dobili nedvosmislenu podršku, ili bolje rečeno ocjenu akademijinog Odbora za krš, da je ekološka prijetnja kršu takvim pogonom nedvojbena. Pismo koje potpisuje predsjednik Odbora za krš HAZU-a Ivan Gušić, a koje je poslao predsjedniku HAZU-a Velimiru  Neidhardtu s jasnom preporukom da HAZU stane iza Perušićana  prenosimo u cijelosti:

“Članovi Odbora za krš HAZU, informirani su o inicijativi (u početnoj fazi realizacije) za skladištenje i obradu opasnog otpada – grita u zoni dubokog krša, na području općine Perušić. Grit je kvarcni pijesak korišten za pjeskarenje brodova, te u njemu ima ostataka protuobraštajnih boja na bazi bakra i/ili tri-butil-kositra (TBT), pa je njegova je upotreba s ekološkog i zdravstvenog vidika sporna. Svrstan je u kategoriju opasnog otpada (kancerogen, nadražujući, toksičan i mutagen), što ga čini neprihvatljivim za skladištenje i obradu u krškim područjima uopće, a pogotovo u zoni dubokog krša. Izbor općine Perušić (bivšeg pogona Ciglane) kao lokacije za skladištenje i obradu takvog otpada višestruko je neprihvatljiv. Perušić se nalazi u središtu ličke krške zavale, sastavnog dijela zone dubokog krša Dinarida, koja je svojim geološkim (sastav i građa), geomorfološkim (zavala s endoreičkim sustavom otjecanja) i hidrološkim značajkama najveći spremnik visokokvalitetne pitke vode u Hrvatskoj.  Perušićko polje hidrološki je čvor Srednje Like čije vode s jedne strane površinski otječu prema koritu rijeke Like, odnosno jezeru Kruščica, a s druge se krškim podzemljem dreniraju prema izvorišnoj zoni rijeke Gacke (vrelo Pećine).Problem je utoliko veći što vode tih dviju ličkih ponornica napajaju Vodovod Hrvatsko primorje – južni ogranak koji pitkom vodom opskrbljuje široki pojas podvelebitskog primorja te otoke Pag, Rab i Krk. Takav izbor lokacije nespojiv je s identitetom, kako Perušića, tako i ličke regije u cjelini. Perušić se nalazi između tri nacionalna parka (Plitvička jezera, Sjeverni Velebit i Paklenica), u neposrednoj blizini najvećeg hrvatskog parka prirode (Velebita). Sukladno izloženom, potencijalni pogon za skladištenje i obradu opasnog otpada nedvojbena je ekološka prijetnja visokorizičnom okolišu kao što je to krš, s mogućim dalekosežnim negativnim posljedicama šireg, nacionalnog značaja. Svjesni takvog rizika, mještani Perušića i Otočca organizirali su se u Građansku inicijativu i poduzimaju akcije s ciljem zaustavljanja tog neprihvatljivog projekta. Pritom računaju na podršku ekološki osviještene javnosti te relevantnih institucija i ustanova. Odbor za krš HAZU na temelju konzultacija s većim brojem članova (zbog nemogućnosti sastanka odbora i hitnosti) podržava Građansku inicijativu.Članovi Odbor za krš HAZU smatraju da bi Akademija svojim znanstvenim autoritetom i društvenom odgovornošću trebala podržati navedenu Građansku inicijativu

 

Možda Vas zanima