Hrpa ideja, a vremena i dokumenata malo

Objavljeno: 03/01/2017

Oko 150 raznih projekata ugurano je u Bazu projektnih ideja u sklopu velikog dokumenta – Strategije razvoja Grada Gospića. Projekti su to koji imaju jako malo ili uglavnom nimalo pripremljene dokumentacije. Kao ideje zvuče jako dobro, no s obzirom na to koliko su pripremljeni, teško je, ili gotovo nemoguće očekivati da će se i ostvariti. 

GOSPIĆ- Strategija razvoja Grada Gospića za razdoblje od prošle do 2020.godine strateški je dokument koji za višegodišnje razdoblje utvrđuje ciljeve, prioritete i mjere sveobuhvatnog razvoja grada. Nakon postupka bagatelne nabave kao najpovoljniji ponuditelj izabrana je firma Logička matrica d.o.o.koja je i napravila ovaj dokument. Strategija sadrži analizu stanja, strateško opredjeljenje i bazu projekata. U kontekstu analize stanja promatrana su područja geoprometnog položaja i statusa Grada, površina naselja i prirodni resursi, stanovništvo, nezaposlenost, gospodarstvo, poduzetnička i komunalna infrastruktura, kultura,sport, zdravstvo i socijalna skrb, školske i predškolske ustanove, civilno društvo, organizacijska struktura i razvojni položaj Grada Gospića. Kritičari kažu da u analizi stanja u obzir nije uzet jedan iznimno važan segment, Domovinski rat koji je itekako utjecao i na sve ove elemente.  Strateško opredjeljenje je dio u kojemu se elaboriraju vizija, strateški i specifični ciljevi, te mjere kao okvir za provedbu aktivnosti i realizaciju projekata, kao i način praćenja i vrednovanja cjelokupnog dokumenta. Svrha izrade baze projekata bila je identifikacija i prikupljanje svih ideja prijedloga i aktivnosti važnih za razvoj grada, njihova realizacija pridonijeti će ostvarenju strateških i specifičnih ciljeva definiranih strategijom. I upravo u tom segmentu nailazimo na hrpu nepoznanica. Naime u bazi projektnih ideja, u segmentu Razvoja konkurentnog gospodarstva navedena su čak 23 projekta pri čemu samo dva imaju koliko toliko pripremljene dokumentacije. Radi se o financijski itekako vrijednim dokumentima, primjerice Razvojni centar Ličko-senjske županije, koji nije samo gradski projekt vrijedan je više od 23 milijuna kuna, još je nekoliko milijunskih projekata. Predlagatelji su uglavnom LAG Lika i Mjesni odbori, no ne zna se niti kada će projekti biti realizirani, niti tko će ih financirati. Odnosno Strategija važi do 2020.godine,a ako početkom 2017.godine puno stvari nije poznato pitanje je hoće li projekti biti realizirani ili će ostati,kao i brojni do sada, mrtvo slovo na papiru. U bazi projektnih ideja čak je 70 projekata koji se odnose na Unaprjeđenje kvalitete života kroz razvoj društvene,socijalne i komunalne infrastrukture. Nažalost od njih 70 svega 5 ima mrvicu pripremljene dokumentacije, ostali su u glavama predlagatelja. Treći segment u bazi projektnih ideja odnosi se na zaštitu i valorizaciju prirodne baštine, te očuvanje okoliša uz primjenu energetske efikasnosti i korištenje obnovljivih izvora energije. Radi se o 9 projekata vrijednih oko 16 milijuna kuna pri čemu su svega dva u fazi idejnog projekta. Razvoj turizma, te zaštita i valorizacija kulturne baštine s ciljem stvaranja prepoznatljivog identiteta grada Gospića sadrži 43 projekta, kod samo jednog je pripremljenost dokumentacije u fazi idejnog projekta. Ukratko kako bi se zadovoljila zakonska forma donose se studije, strategije planovi, u njih se nabaca hrpa projekata, i onda sve to uglavnom ostane mrtvo slovo na papiru. Nadamo se da tako neće biti i sa svim projektima koje sadrži Baza projektnih ideja vezana uz Startegiju razvoja Grada Gospića od 2016.do 2020 godine. No u gradu u kojemu se godišnje ostvari jedan ili nijedan projet teško je za očekivati da će se u 4 godine ostvariti njih oko 150.

 

Milan Tomašević

Možda Vas zanima