LAG LIKA:Objavljen LAG Natječaj za provedbu Mjere 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“

Objavljeno: 21/06/2021

 GOSPIĆ- Temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. Lokalna akcijska grupa Lika objavljuje dana 21. lipnja 2021. godine LAG Natječaj za provedbu Mjere 6.4.1. „Razvoj nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnim područjima“koja je usklađena s tipom operacije 6.4.1. iz Programa ruralnog razvoja RH 2014.-2020.

Svrha natječaja je razvoj postojeće nepoljoprivredne djelatnosti uz očuvanje postojećih ili stvaranje novih radnih mjesta s ciljem smanjenja depopulacije i poticanja održivog razvoja ruralnih područja.

Kako bi bio prihvatljiv na ovom LAG Natječaju korisnik mora, između ostalog propisanog LAG Natječajem, biti registriran kao OPG, obrt, trgovačko društvo ili zadruga; imati sjedište na području LAG obuhvata (Brinje, Donji Lapac, Gračac, Karlobag, Lovinac, Perušić, Plitvička Jezera, Rakovica, Udbina, Vrhovine, Gospić i Senj); biti upisan u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana od dana podnošenja Zahtjeva za potporu i imati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva od najmanje 2.000 eura prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu; imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske; biti registriran u skladu s nacionalnim zakonodavstvom za djelatnost koja je predmet ulaganja.

Ukupan iznos sredstava na ovom LAG Natječaju je 293.601,45 HRK pri čemu je u slučaju povećanog interesa korisnika moguće povećanje alokacije sredstava. Najniži iznos javne potpore je 3.500,00 EUR dok je najviši iznos 35.000,00 EUR uz intenzitet potpore do 70% prihvatljivih troškova.

Korisnik može podnijeti Zahtjev za potporu za ulaganja u jednom od sljedećih sektora:(1)prerada i/ili marketing i/ili izravna prodaja proizvoda u skladu s propisima koji uređuju ovo područje, marketing se mora odnositi na predmet prerade; (2) usluge u ruralnim područjima, u skladu s propisima koji uređuju svako pojedinačno područje, a koji može obuhvaćati:usluge u poljoprivrednim djelatnostima, usluge u šumarskim djelatnostima, usluge u veterinarskim djelatnostima, usluge u društvenim djelatnostima, intelektualne usluge; (3)tradicijski i umjetnički obrti, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje; (4)turizam u ruralnom području, u skladu s propisima koji uređuju ovo područje.

Zahtjevi za potporu podnose se na adresu LAG-a LIKA isključivo preporučenom poštom s povratnicom od 06. srpnja 2021., a najkasnije do 06. kolovoza 2021.

                                                                              ***

Za potrebe informiranja potencijalnih prijavitelja na ovaj LAG natječaj održati će se radionice na sljedećim lokacijama:

  • 30-lipnja 2021. u 11.00 sati, DVD Rakovica, Rakovica 29c, Rakovica
  • srpnja 2021. u 11.00 sati, Kulturno Informativni Centar, Budačka 12, Gospić

 

LAG LIKA poziva sve zainteresirane da se odazovu radionicama kako bi im se objasnili uvjeti prihvatljivosti, kriteriji odabira i procedure prijave. Također, detaljnije informacije moguće je dobiti na web stranici LAG-a LIKA kao i direktno u uredu LAG-a LIKA.

LAG LIKA

Možda Vas zanima