LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA POTENCIRA NOVA USMJERENJA U SREDNJOŠKOLSKOM OBRAZOVANJU OVISNO O POTREBAMA TRŽIŠTA RADA

Objavljeno: 19/01/2022

GOSPIĆ- Ličko-senjska županija vodi brigu o sustavu školstva kao i samom ustroju srednjoškolskog obrazovanja na području Ličko-senjske županije.   Ličko senjska županija osnivač je 12 osnovnih i 5 srednjoškolskih ustanova od kojih su dvije u Gospiću te po jedna u Otočcu, Senju i Plitvičkim jezerima. Kao osnivač srednjoškolskih ustanova napominjemo da smo svjesni trenutne neusklađenosti između obrazovnih programa u školama i potreba gospodarskog sektora i stvarnog tržišta rada, stoga ćemo u nadolazećem razdoblju nastojati povezati realni sektor i školstvo, osigurati kompetentnu radnu snagu i razvijati vještine i znanja, a uslijed čega gotovo svakodnevno pregovoramo s dionicima deficitarnih kadrova, a čemu je konačni cilj opstojnost života na ovim prostorima. Primjera radi, Strukovna škola Gospić u sklopu formalnog obrazovanja trenutno izvodi nastavne programe automehaničar, bravar, vodoinstalater, kuhar, konobar, vozač motornog vozila, turističko hotelijerski komercijalist, ekonomist, tehničar za računalstvo i medicinska sestra tehničar opće njege.  Uz navedene programe, Strukovna škola ima odobrenja i za izvođenje nastavnih programa strojarski tehničar, obrađivač odvajanjem materijala, alatničar, elektrotehničar, elektromonter, elektromehaničar, komercijalist,  plinoinstalater, pekar, mesar i krojač.  Međutim, uslijed nedostatka licenciranih radionica neke od odobrenih programa koji se provode po jedinstvenom modelu obrazovanja trenutno nije moguće izvoditi.  Također, napominjemo da su nedavno zatražena odobrenja od Ministarstva znanosti i obrazovanja za nastavne programe tehničar za elektroniku, instalater kućnih instalacija, slastičar i pomoćni kuhar s mogućnošću primjene u školskoj godini 2022./2023.  S obzirom da je Hrvatski zavod za zapošljavanje objavio novu obrazovnu upisnu politiku i politiku stipendiranja, u tijeku je usklađivanje programa formalnog obrazovanja s potrebama tržišta rada i komparativnim prednostima područja s mogućnošću primjene od školske godine 2023./2024.  Cilj je da se na području Ličko senjske županije provode programi formalnog obrazovanja kojim će se stvarati radna snaga koju je tržište rada u mogućnosti apsorbirati. U tom smjeru Ličko senjska županija je uz pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije u školskoj godini 2021./2022. osigurala više od milijun kuna za nabavu opreme i rekonstrukciju prostora za potrebe uređenja kuhinje Strukovne škole Gospić u kojoj se izvodi dio praktične nastave.  Navedenim ulaganjem znatno će se poboljšati uvjeti rada za sedam razrednih odjela iz sektora Turizam i ugostiteljstvo te otvoriti mogućnost za ulazak u nove sektore kojima će se valorizirati potencijali ovoga područja.   Isto tako, Ličko – senjska županija će kao osnivač srednjoškolskih ustanova, od Gimnazije Gospić, Strukovne škole Gospić, Srednje škole Otočac, Srednje škole Senj i Srednje škole Plitvička jezera, u zajedničkoj suradnji sa Školskim odborima i ravnateljima ustanova analizirati potrebe za formiranjem sportskog razrednog odjela, kao i drugih usmjerenja obrazovanja.  Ukoliko se za istima ukažu potrebe, poduzet ćemo daljnje korake u suradnji s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, ali ne na temelju individualnih i pojedinačnih inicijativa, nego u skladu sa željama i afinitetima roditelja i učenika, a sve u suradnji s institucionalnim predstavnicima poput Zajednica sportova u kojoj su zastupljeni legitimni predstavnici sportskih udruga i koje djeluju na području cijele županije, a sve u cilju kako bi se precizno sagledale i analizirale možebitne potrebe za novim obrazovnim programima, za što će Ličko-senjska županija kao osnivač obrazovnih ustanova u nadolazećem razdoblju i u suradnji sa školskim ustanovama provesti i službeni anketni upitnik među roditeljima i učenicima osnovnih škola viših razreda.

 

Župan Ličko-senjske županije

Ernest Petry, mag. iur. univ. spec. oec. – MBA

Možda Vas zanima