Na zadnjem natječaju LAG Lika mladim poljoprivrednicima stiglo 2,7 milijuna kuna za 11 projekata

Objavljeno: 09/12/2022

GOSPIĆ- Još jedan LAG Natječaj je uspješno proveden pa je LAG LIKA  objavio konačnu Rang listu 2. LAG Natječaja za provedbu mjere 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ temeljem Lokalne razvojne strategije LAG-a LIKA za razdoblje 2014.-2020. Ukupno je izdano 11 Odluka o odabiru projekata od kojih se 5 odluka odnosi na projekte pojedinačne vrijednosti potpore 370.625,00 HRK, odnosno njih 6 na projekte pojedinačne vrijednosti potpore od 148.250,00 HRK. Ukupna vrijednost dodijeljenih potpora iznosi 2.742.625,00 HRK. Navedeni LAG Natječaj je samo jedan od ukupno 6 natječaja koje je LAG LIKA raspisao i proveo u programskom razdoblju 2014.–2020., a kroz odobrene projekte financiran je razvoj malih poljoprivrednih gospodarstava, mladih poljoprivrednika, nepoljoprivrednih djelatnosti u ruralnom području te pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.  Do ovog trenutka LAG LIKA je donio Odluku o odabiru za ukupno 44 projekta na području LAG-a LIKA, a čijom provedbom se pridonosi ispunjenju ciljeva zacrtanih u Lokalnoj razvojnoj strategiji za razdoblje 2014.–2020. tj. razvoju poljoprivrede, ekologije, agroturizma i lokalne infrastrukture kako bi se zaustavila depopulacija te poboljšalo uvjete za život i rad na ruralnom području LAG-a LIKA. Za financiranje ili sufinanciranje projekata za provedbu gore navedenih mjera LAG LIKA je u programskom razdoblju 2014.–2020. godine imao raspoloživo ukupno 12.132.628,51 HRK od čega je preko 10,5 milijuna kuna već dodijelio korisnicima s područja LAG-a LIKA, dok će preostalih 1,5 milijuna kuna biti dodijeljeno korisnicima prijavljenim na LAG Natječaju za provedbu mjere 7.4.1. „Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ čiji projekti su trenutno u postupku administrativne kontrole. I u novom programskom razdoblju 2023.–2027.  LAG LIKA će nastaviti ulagati u svoje ruralno područje putem nove Lokalne razvojne strategije koja je trenutno u procesu izrade. Šira javnost će biti upoznata s navedenim dokumentom u narednim mjesecima te će biti pozvani da daju svoj doprinos u kreiranju finalnog dokumenta razvoja LAG područja u novom programskom razdoblju.

 

LAG LIKA

Možda Vas zanima