Nova privremena obustava ribolova zbog pandemije COVID-19

Objavljeno: 26/11/2020

ZAGREB- Ponovno će se provoditi privremena obustava ribolova radi izvanrednih okolnosti izazvanih širenjem pandemije COVID-19 (NN 130). Uz već provedene obustave, sufinanciranje je predviđeno i za privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti pridnenim povlačnim mrežama – koćama od 20. studenoga do 31. prosinca 2020. godine i privremenu obustavu ribolovnih aktivnosti okružujućim mrežama plivaricama – srdelarama od 1. do 31. prosinca 2020. godine. Obustave nisu obvezne te ribari sami odlučuju žele li sudjelovati u privremenoj obustavi.

Provedba mjera privremene obustave je počela u travnju 2020. godine u segmentima ribolova okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom i pridnenom povlačnom mrežom – koćom. Do sada je u mjerama sudjelovalo 302 korisnika kojima je dodijeljeno 16,5 milijuna kuna, a isplaćeno gotovo 15 milijuna kuna. Cilj privremenih obustava ribolova je uvijek isti, zaštititi ribolovnu flotu i ribarstvo te osigurati tržište od značajnog pada vrijednosti te posljedično prekomjerni izlov i iskorištavanje ribolovnih resursa.

S obzirom na krizu uzrokovanu COVID-19 i njene posljedice, predviđene mjere u okviru Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo nisu bile prikladne kao hitan odgovor na probleme s kojim se je suočio ribarski sektor. Nastavno na tekuće probleme Republika Hrvatska je kao predsjedavajuća Vijećem bila jedna od inicijatorica promjene postojećeg okvira. Izmjenama se omogućilo financiranje obustave ribolova proglašene kao izvanredne mjere uslijed situacije uzrokovane korona virusom, bez primjene dotadašnjeg vremenskog ograničenja od maksimalno 6 mjeseci, i to isključivo za privremena ograničenja ribolova radi zaštite resursa.

Navedene su obustave omogućile ribarima koji koriste male, pasivne alate, i koji svoje ulove pretežito plasiraju u ribarnice i restorane da za vrijeme privremenih obustava ostvare lakši put do potrošača. U situaciji nemogućnosti izvoza i prodaje ribe restoranima povećala se prodaja krajnjim potrošačima i to putem prodaje s ribarskih plovila i na ribarnicama. Također, nije došlo do velikog pada cijene kvalitetne ribe na tržištu, distribucija je ubrzana, a potrebe tržišta zadovoljene. Posljedično obustavi očekuje se i bolja slika stanja male plave ribe.

Možda Vas zanima