Novi gradski projekti sufinancirani sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Objavljeno: 27/07/2023

GOSPIĆ- Nastavlja se iznimna suradnja Grada Gospića i  Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost kojom će se realizirati nova tri projekta iz područja održivog razvoja i učinkovitog gospodarenja otpadom i to kroz ugovore koje je  zamjenica gradonačelnika Kristina Prša potpisala s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost:

  • Ugovor o sufinanciranju poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (64.125,00 eura),
  • Ugovor o sufinanciranju provođenja izobrazno-informativnih aktivnosti (20.125,00 eura),
  • Ugovor o neposrednom sufinanciranju radnih podloga za izradu SECAP-a (11.500,00 eura).

Vrijedi istaknuti da su gradske službe izradile projektne prijave, a već dokazni projektni tim Gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu, Odsjeka za gospodarstvo i ruralni razvoj čine voditeljica odsjeka Nikolina Tonković Čorak, Marko Bošnjak, Nikolina Baburić Brkljačić, Tomislav Rogić i Ivana Grgurić.Tim u sastavu Nikolina Tonković Čorak, Nikolina Baburić Brkljačić i Tomislav Rogić izradio je projektnu dokumentaciju koja je Gradu Gospiću za provedbu projektnih aktivnosti ovaj put donijela 90.750,00 eura, od čega FZOEU sufinancira 75.500,00 eura, a ostatak Grad Gospić.Prema riječima voditeljice odsjeka Nikoline Tonković Čorak svrha svih ovih projekata je podizanje svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te recikliranja, a sve sa ciljem promicanja procesa kružnoga gospodarstva i poticanja održive potrošnje.Izobrazno-informativne aktivnosti koje će se provoditi odnose se na kompletnu produkciju predstava za školsku djecu, tisak slikovnice za djecu, spotovi i oglasi, tisak letaka i plakata, a sve u cilju obrazovanja građana kako bi se smanjile količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na Rakitovac. Od posebnog značaja za građane je i ugovor kojim će se nabaviti ukupno 18 otpadomjera koji služe za mjerenje količine odvojeno prikupljenog otpada.SECAP predstavlja ključni dokument koji na bazi izvješća o stanju okoliša ocjenjuje utjecaj rizika na klimatske promjene i identificira prioritetne mjere ublažavanja klimatskih promjena poput energetske učinkovitosti, korištenja obnovljivih izvora energije, te mjere prilagodbe klimatskim promjenama. SECAP je podloga i jasno uporište koje je Gradu Gospiću potrebno za prijave na sve naredne javne pozive za sufinanciranje projekata iz nacionalnih i EU fondova.„Svim aktivnostima koje će se provoditi u svakom od ova tri projekta, Grad čini pozitivne pomake prema kružnom gospodarstvu. Bilo da se radi o edukaciji naših sugrađana počevši od najmlađih pa do starijih, ulaganjem u nabavu opreme i uređaja za odvojeno prikupljanje otpada, ulaganjem u izradu strateških dokumenata ili ulaganjem u infrastrukturu za održivo gospodarenje otpadom. Na nama je da iskoristimo sve mogućnosti koje nam Europska unija i naša država nude, a ovakve prilike ne propuštamo.“, dodala je zamjenica gradonačelnika Grada Gospića Kristina Prša.

GRAD GOSPIĆ

Možda Vas zanima