P O Z I V za podnošenje prijava za razrez gradskih poreza Grada Gospića za 2023. godinu

Objavljeno: 08/01/2023

GOSPIĆ- Gradski upravni odjel za samoupravu i upravu Grada Gospića, na temelju Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave , Zakona o lokalnim porezima   i Odluke o gradskim porezima Grada Gospića  objavio je poziv za podnošenje prijava za razrez gradskih poreza grada Gospića za ovu godinu.  Pozivaju se pravne i fizičke osobe da u skladu s Odlukom o gradskim porezima Grada Gospića do 31. ožujka  dostave prijavu za razrez gradskih poreza i to porez na kuće za odmor i porez na potrošnju.  Prema članku 3. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 2. Odluke o gradskim porezima Grada Gospića propisano je da su obveznici poreza na kuće za odmor fizičke i pravne osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Grada Gospića. Prema članku 22.-24. Zakona o lokalnim porezima i Odluke o gradskim porezima Grada Gospića financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članka 2. Odluke o gradskim porezima Grada Gospića,  propisano je da su obveznici poreza na potrošnju fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Grada Gospića. Ukoliko se ne postupi u skladu s navedenim čini se prekršaj iz članka 56. Zakona o lokalnim porezima, slijedom čega se može pokrenuti prekršajni postupak, te izreći novčana kazna pravnoj osobi u rasponu od 260,00 do 3.310,00 eura, fizičkoj osobi u rasponu od 130,00 do 1.990,00 eura, a odgovornoj osobi u pravnoj osobi novčanom kaznom od 130,00  do 1.320,00 eura. Obrasci poreznih prijava mogu se podići u Pisarnici Grada Gospića ili na Internet portalu Grada Gospića. Porezna prijava mora biti čitko popunjena i sadržavati sve zadane podatke iz objavljenih obrazaca. Porezne prijave se dostavljaju na adresu gradskog upravnog odjela za samoupravu i upravu.

GRAD GOSPIĆ

Možda Vas zanima