Park prirode Velebit prijavio veliki projekt za europske novce

Objavljeno: 03/11/2016

GOSPIĆ- Javna ustanova Park prirode Velebit prijavila je projekt Centar izvrsnosti Cerovačke špilje- održivo upravljanje prirodnom baštinom i krškim podzemljem  na Javni poziv „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ . Radi se o pozivu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU pri čemu se Javna ustanova Park prirode Velebit na natječaj javila u partnerstvu sa Zadarskom županijom, Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije „Naturom Jaderom“ i Zagrebačkim speleološkim savezom. Planirano ulaganje iznosi 68.453.850 kuna. Predloženi projekt ima za cilj uspostaviti aktivni sustav zaštite resursne osnove, unaprijediti infrastrukturu te razviti model upravljanja Cerovačkim špiljama. Integralnim projektom definiraju se polazišta za uspostavu održivog modela gospodarenja i upravljanja područjem Cerovačkih špilja i Javne ustanove „Park prirode  Velebit“,   koja su usmjerena k očuvanju i trajnom vrednovanju bio-raznolikosti ekološke mreže i geomorfoloških fenomena, te osiguravaju ostvarenje zadaća od javnog interesa kroz poticanje i razvoj znanstveno-istraživačke, kulturne, odgojno-obrazovne i posjetiteljsko-rekreativne aktivnosti na području Parka prirode Velebit.

Najznačajnije aktivnosti na poboljšanju infrastrukture su izgradnja i opremanje centra za prihvat i informiranje posjetitelja, uređenje pješačko kolne površine, uređenje šetnica od prihvatnog centra do Donje i Gornje špilje, izgradnja pješačkog prijelaza, odnosno mosta,  preko željezničke pruge i  uređenje Cerovačkih špilja za posjećivanje  s izmjenom  rasvjete i uređenja staza u špiljama. Bitan segment projekta su i aktivnosti vezane uz izradu i implementaciju edukacijsko-interpretacijskog programa Centra izvrsnosti „Cerovačke špilje“ s dva  ključna podprograma, jednim o zaštiti prirode i biološke raznolikosti te očuvanju  okoliša šireg utjecajnog područja temeljnog fenomena Cerovačke špilje, drugi je jedinstveni edukacijsko-interpretacijski program za očuvanje krša i krškog podzemlja , kao i programa stručno-znanstvenih istraživanja, inventarizacije i valorizacije šireg područja.

 

Milan Tomašević/JU PP Velebit

 

Možda Vas zanima