Perušićani, prijavite štete nastale od prirodne nepogode tuče

Objavljeno: 05/07/2022

PERUŠIĆ- Općina Perušić objavila je Javni poziv za prijavu štete od prirodne nepogode- tuče, za područja općine. 

 

U svrhu proglašenja prirodne nepogode – tuče i utvrđivanja razmjera štete

pozivamo sve stanovnike Općine Perušić sa tučom zahvaćenog područja

da do 7. srpnja 2022. godine do 15:00 sati prijave štetu nastalu na stambenim i gospodarskim objektima te na poljoprivrednim površinama

Štete se prijavljuju na zakonom propisanom obrascu PN koji mora biti popunjen u cijelosti i ovjeren potpisom.

Uz obrazac PN preporuča se priložiti:

–           dodatak obrascu PN za prijave na građevini,

–           preslika osobne iskaznice,

–           preslika ugovora o zakupu/posjedovni ili vlasnički list ili drugi odgovarajući dokument kojim se dokazuje vlasništvo,

–           za prijavu štete na poljoprivredi dokaz o upisu u OPG upisnik i ARKOD upisnik,

–           za građevine – rješenje izvedenom stanju ili uporabna dozvola,

–           fotodokumentacija oštećenja.

Ako se radi o šteti u poljoprivredi, u obrascu PN u opisu imovine nužno je navesti za svaku poljoprivrednu kulturu broj čestice i katastarsku općinu na kojoj se nalazi, površinu (ha) na kojoj se nalazi poljoprivredna kultura, ukupan broj stabala ili trsova, postotak oštećenja pojedine kulture te MIBPG, ime i naziv OPG-a.Povjerenstvo zadržava pravo od prijavitelja zatražiti dodatnu dokumentaciju.

Potpuno i čitko ispunjene te ovjerene prijave na propisanom obrascu PN s prilozima mogu se dostaviti putem e-pošte: opcina@perusic.hr te osobno u pisarnicu Općine Perušić ili poštom na adresu: Općina Perušić,  Trg popa Marka Mesića 2, 53202 Perušić uz napomenu: „Prijava štete – tuča“.

Prijave se zaprimaju do četvrtka  7. srpnja 2022. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave.

 OPĆINSKO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETA

 OD PRIRODNIH NEPOGODA

Fotogalerija

- klikni na sliku za uvećanje

Možda Vas zanima