Primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu

Objavljeno: 26/02/2021

GOSPIĆ- U Gospiću je službeno izvršena primopredaja spremnika za odvojeno prikupljanje otpada na kućnom pragu za kućanstva s područja grada Gospića. Primopredaji su prisustvovali predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, direktor Komunalca Gospić d.o.o. Milan Mataija, gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević i zamjenik gradonačelnika Ivica Tomljenović.

Grad Gospić i Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 12. srpnja 2018. godine potpisali su Ugovor za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te dodatak Ugovoru 5. travnja 2019. godine. Vrijednost projekta “Nabava spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada” iznosi 2 milijuna i 130 tisuća kn. Nabava spremnika sufinancira se sa 85% bespovratnih EU sredstava dok ostatak financira Grad Gospić i to u iznosu od 320 tisuća kuna.

Danas je izvršena i završna isporuka spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada. U ovoj trećoj i posljednjoj isporuci, isporučene su kante za plastiku i to 3 800 komada zapremnine  od 120 l i 400 komada zapremnine od 240 l što ukupno iznosi 4 200 kanti.

U drugoj isporuci isporučene su kante za papir i karton i to 2 200 komada zapremnine od 120 l i 400 komada zapremnine od 240 l, što ukupno iznosi 2 600 komada, a u prvoj isporuci isporučeno je 160 metalnih kontejnera za papir i karton zapremnine od 1100 l i 160 komada istih kontejnera za plastiku, ukupno 320 kontejnera.

Kao i kod spremnika u prvoj i drugoj fazi, predstoji izvršiti prijenos vlasništva spremnika na Grad Gospić, nakon čega kreće podjela spremnika svim preostalim korisnicima, odnosno kućanstvima.

Direktor trgovačkog društva Komunalac Gospić d.o.o. Milan Mataija ističe da se nabavom dva komunalna vozila za odvojeno prikupljanje otpada, ali i ovim spremnicima stječu uvjeti za uspostavu sustava prikupljanja i razvrstavanja otpada na kućnom pragu. Nakon ovoga slijedi i izgradnja reciklažnog dvorišta u kojem će građani moći besplatno odvajati više od 20 vrsta komunalnog otpada. Isporuka svih spremnika za odvojeno prikupljanje otpada kućanstvima na području grada Gospića očekuje se u ožujku, a obavljat će se fazno. Spremnike će besplatno podijeliti Komunalac Gospić d.o.o.

Nabavom spremnika koji se sufinanciraju iz sredstava Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.- 2020. putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osigurava se pomoć jedinicama lokalne samouprave da provedu svoje zakonske obveze odnosno osiguraju provedbu ciljeva i zadaća iz usvojenih planova gospodarenja otpadom, a time i Republici Hrvatskoj da izvrši svoje obveze preuzete Ugovorom o pristupanju Europskoj uniji.

Možda Vas zanima