Priopćenje direktora Lika ceste d.o.o. Gospić Jose Vrkljana

Objavljeno: 05/05/2022

GOSPIĆ- Prije desetak dana u Gospiću je održana sjednica Skupštine Ličko-senjske županije na kojoj je bilo dosta govora o radu poduzeća Lika-ceste. Danas je medijima priopćenje o poslovanju ovog cestarskog poduzeća poslao direktor dr.sc.Joso Vrkljan. Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Lika ceste d.o.o. društvo su kapitala udruženo u gospodarsko interesno udruženje GIU „Hrvatski cestar“ s još 13 društava kapitala, koja se bave izgradnjom i održavanjem cesta u Republici Hrvatskoj i ukopno zapošljavaju cca. 3.000 djelatnika. Nakon moga imenovanja za predsjednika Uprave – direktora Društva Lika ceste d.o.o. 16. kolovoza 2021. godine i primopredaje, koja je obavljena 20. kolovoza 2021. godine uz suglasnost novoimenovanog Nadzornog odbora, angažirali smo ovlaštenu tvrtku koja je izradila izvanrednu reviziju poslovanja Društva Lika ceste d.o.o. tzv. „clean start“ za vremenski period od 1. siječnja 2021. do 31. kolovoza 2021. godine. Izvanredna revizija utvrdila je da je Društvo Lika ceste d.o.o. na dan 31. kolovoza 2021. godine imalo neplaćene obaveze prema dobavljačima u iznosu većem od 11.000.000,00 kn te da je Društvo Lika ceste d.o.o. u 2021. godini na dan 31. kolovoza 2021. godine poslovalo u gubitku većem od 2.800.000,00 kn.

Nadalje, s obzirom na prihode, utvrđen je i prevelik broj zaposlenih djelatnika u Društvu Lika ceste d.o.o., tako da prosječno ostvareni prihod po zaposlenom djelatniku u usporednim društvima kapitala, iznosi 388.000,00 kn, dok isti u Društvu Lika ceste d.o.o. iznosi 231.000,00 kn. Na dan primopredaje, 20. kolovoza 2021. godine u Društvu Lika ceste d.o.o. bilo je zaposleno 215 djelatnika. Udio plaća u 2021. godini, od ukupno ostvarenih prihoda činio je 39,34 %. Odmah smo u suradnji s Nadzornim odborom, Radničkim vijećem i sindikatima koji djeluju u Društvu Lika ceste d.o.o. (Sindikat prometa i veza i Nezavisni cestarski sindikat) pristupili detaljnoj analizi poslovanja kako bismo sanirali postojeće gubitke te smo u prvom redu nastojali povećati prihodovnu stranu, a smanjiti rashodovnu. Da bismo povećali prihodovnu stranu i zbog utvrđenih činjenica izvanredne revizije, nažalost, sezonskim djelatnicima na određeno vrijeme nismo bili u mogućnosti produžiti ugovore o radu. Nakon utvrđenog stanja izvanredne revizije i preporuka savjetnika koji su radili izvanrednu reviziju odmah smo angažirali ovlašteno Društvo za izradu nove sistematizacije radnih mjesta i novog kataloga poslova, sukladno pravilima struke i na pozitivnom primjeru ostalih cestarskih firmi – društava kapitala i Hrvatskih autocesta. Paralelno s izradom nove sistematizacije radnih mjesta krenuli smo i u pregovore sa sindikatima za izradu novoga Kolektivnog ugovora i Pravilnika o radu.

Vezano za insinuacije koje se često čuju ovih dana da će se dijeliti otkazi u Društvu Lika ceste d.o.o., naglašavam da nitko od djelatnika koji imaju ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće dobiti otkaz te da će svi djelatnici s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme biti raspoređeni sukladno novoj sistematizaciji radnih mjesta. Odlukom Nadzornog odbora donesena je i visina stimulativne otpremnine za djelatnike koji imaju uvjete i žele otići u mirovinu te će ista djelatnicima koji imaju te uvjete biti i ponuđena.

Također, vezano za insinuacije oko osobnog dohotka u Društvu Lika ceste d.o.o., naglašavam da nijednom zaposleniku Društva nije smanjena plaća, a visina moje plaće regulirana je ugovorom sa Skupštinom Društva Lika cesta d.o.o., Ugovorom o pravima, obvezama i plaći člana Uprave – direktora, a ista je kao i mog prethodnika koji je bio predsjednik Uprave Društva i u Upravi imao još dva člana. Osim toga, zbog navedenog stanja u društvu Lika ceste d.o.o. te obveze da čim prije stabiliziramo Društvo Lika ceste d.o.o., osim radnog mjesta člana Uprave – direktora kojeg obavljam, za istu plaću obavljam i poslove radnog mjesta koje sam radio prije nego što sam imenovan za člana Uprave – direktora Društva Lika ceste d.o.o.

U periodu od kada sam imenovan za člana Uprave – direktora Društva Lika ceste d.o.o. potpisan je četverogodišnji ugovor s Županijskom upravom za ceste za redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta u Ličko-senjskoj županiji. Potpisan je i ugovor o održavanju horizontalne i vertikalne signalizacije nerazvrstanih cesta na području grada Gospića te ugovor o održavanju kolnika, bankine i berme nerazvrstanih cesta na području grada Gospića. Iako smo svjedoci značajnog poskupljenja goriva i građevinskih materijala te značajno slabije zimske službe 2021./22. godine od očekivane, do kraja 2021. godine uspjeli smo zaustaviti gubitak poslovanja Društva u 2021. godini i smanjiti ga za cca. 840.000,00 kn te smo uz sva davanja koja smo obvezni isplaćivati djelatnicima sukladno trenutnom kolektivnom ugovoru (plaće, troškovi prijevoza na posao, terenski dodatak, jubilarne nagrade, solidarne pomoći, dodatak na otežane uvjete rada, prekovremeni rad, otpremnine kod odlaska u mirovinu, poklon djeci…) isplatili i božićnicu za 2021. godinu i poklon bon za Uskrs 2022. godine. U I. kvartalu 2022. godine Društvo Lika ceste d.o.o. poslovalo je u dobitku, a dug prema dobavljačima značajno je smanjen te je do dana 31. ožujka 2022. isti smanjen za cca. 4.000.000,00 kn. U narednom periodu cilj nam je da Društvo Lika ceste d.o.o. posluje u dobitku, podmiriti dugovanja prema dobavljačima, modernizirati zastarjeli vozni park i opremu te povećati osobni dohodak djelatnicima

 

Član Uprave – direktor Lika ceste d.o.o. dr.sc. Joso Vrkljan, dipl. ing.

FOTO : arhiva Lika-express

Možda Vas zanima