Recikliranje gospićanima potpuno nezanimljivo

Objavljeno: 12/11/2016

Recikliranje je iznimno važna tema. Pojedini dijelovi Hrvatske, primjerice Istra i Međimurje malo po malo stižu europske brojke, ostatak Hrvatske,a među njima i Lika nažalost ne. Predavanje kakvo je održano u Gospiću trebalo bi pomoći u podizanju svijesti,ali ako je odaziv na predavanje mjerilo, teško da ćemo se približiti europskim standardima, kamoli Austriji koja reciklira gotovo sav otpad

GOSPIĆ- U okviru projekta „Cirkularna ekonomija u Gradu Gospiću“ Lokalna akcijska grupa Lika organizirala je predavanje o recikliranju koje je održala Maja Lang Balija, doktor znanosti iz znanstvenog područja prirodnih znanosti, polje biologija, grana  biokemija i molekularna biologija. „ Cilj cijeloga projekta,  „Cirkularna ekonomija u Gradu Gospiću“, jest  potaknuti aktivniju ulogu pojedinca u cirkularnoj ekonomiji kroz edukativne aktivnosti usmjerene na zaštitu okoliša i očuvanje prirodne baštine. Cirkularna ekonomija poštuje kruženje tvari u prirodi, sve što uzimamo iz prirode primjenjujući cirkularnu ekonomiju vraćamo u prirodu i to na način da joj ne naškodimo“ poručuju iz LAG-a Lika. Teško je reći koliko će u tome poticanju aktivnije uloge pojedinca u LAG-u Lika uspjeti jer na ovome predavanju skupilo se tek nekoliko građana, zainteresiranih za ovu važnu temu. Zbog takvog odnosa građana prema ovoj temi još uvijek kaskamo, možda je čak bolje reći puževim korakom krećemo se za Europom. „ Hrvatska svega 16% otpada reciklira što je u odnosu na europske zemlje jako malo, jer Unija je na oko 50%, dok s druge strane Austrija reciklira čak 97% otpada“, govori nam  Maja Lang Balija kojoj smeta ovako slab odaziv građana na predavanje koje u stvari i pokazuje nedovoljnu osviještenost ljudi. „U inozemstvu se sve više pokreću cijele industrije i proizvodnje koje se baziraju na recikliranju ,što dovodi do zapošljavanja ,ali i pokreće cirkularnu ekonomiju za koju se preko EU fondova može dobiti dosta novca. O tome bi trebali više voditi računa i individualno ali i kao šira zajednica“- kaže Lang Balija. Kampanje na terenu treba konstantno provoditi, ljude treba podsjećati na recikliranje, jedan od načina je i ovakvo predavanje kao u Gospiću. Nadamo se da će u nekoj drugoj kampanji i na nekom drugom predavanju biti puno više zainteresiranih ljudi jer gospodarstvo Like pokreće se na zaštićenim područjima i prirodnim bogatstvima, stoga  nam stvarno ne treba smeća ili otpada na terenu. A i u te dvije riječi velika je razlika, jer kako reče Petra Aničić iz LAG-a Lika smeće je nešto što se ne može više iskoristiti,a otpad možemo razvrstati i upravo ga cirkularnom ekonomijom ponovno iskoristiti.  U Gospiću se prije nekoliko godina agresivnom kampanjom krenulo osvještavanjem građana, nabavljani su kontejneri i kante za smeće u koje bi građani odmah trebali reciklirati otpad, govorilo se o reciklažnim dvorištima, dijeljene su vreće za otpad za recikliranje. A onda kao da je sve malo zastalo. Upravo to zastajanje pomogne ljudima da zaborave što su naučili i opet kao da se vratimo na početak.

 

Milan Tomašević

Fotogalerija

- klikni na sliku za uvećanje

Možda Vas zanima